Prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru infrastructura de învățământ antepreșcolar și preșcolar

Cererile de finanțare în cadrul apelului de proiecte REGIO 2014-2020 dedicat învățământului antrepreșcolar și preșcolar pot fi depuse până în 4 iulie 2018, ora 12. Termenul a fost prelungit prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numărul 4437/02.04.2018, care modifică Ghidul specific Axei prioritare 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar.

Sinteza modificărilor

Corrigendum aprilie 2018

 

Articolul anterior
Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru investiţii în infrastructura de turism, din cadrul Regio 2014-2020
Articolul următor
Prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru infrastructura de învățământ antepreșcolar și preșcolar
Meniu
Sari la conținut