Potențialul de inovare din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest și perspectivele de colaborare europene facilitate prin proiectul BOOST – Boosting Smart Regional Innovation Ecosystems –

Proiectul BOOST – Boosting Smart Regional Innovation Ecosystems – își propune să stimuleze colaborarea între actorii din ecosistemele regionale de inovare în domeniile Industrie 4.0, tehnologii nepoluante și tranziție ecologică, sănătate și bunăstare, TIC și transformare digitală – prin dezvoltarea unui cadru de colaborare interregională eficient și participativ între regiunile partenere.

Scopul proiectului BOOST este de a realiza un coridor de colaborare interregională pentru stimularea inițiativelor de susținere a inovării între regiunile Nord-Vest România, Nord-Est Bulgaria, Catalonia din Spania, Sud Danemarca și Estonia. Proiectul este finanțat din programul Horizon Europe și coordonat de Transilvania IT Cluster.

În primul an de implementare, sub coordonarea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, împreună cu echipa Transilvania IT Cluster și cu partenerii din celelalte patru țări, au fost realizate câteva analize utile pentru potențialul de inovare și de colaborare inter-regională, disponibile publicului interesat în limba engleză, pe website-ul proiectului:

 • STADIUL ACTUAL AL INOVĂRII la nivelul Regiunii Nord-Vest, încadrat în contextul sistemului național de susținere a inovării. Analiza descrie ecosistemul de inovare, modul în care acesta este reglementat, strategiile și programele care susțin inovarea, principalii indicatori economici și de cercetare – dezvoltare – inovare și analiza SWOT care rezumă punctele forte și slabe din perspectiva inovării în regiune

Scopul abordării a fost identificarea punctelor slabe, a oportunităților de piață și a „punctelor favorabile” care urmează să fie analizate în continuare cu organizațiile relevante din ecosistemul de sprijin al inovării, în vederea identificării măsurilor potrivite pentru stimularea inovării în domeniile  țintă vizate în cadrul proiectului. Analiza completă se regăsește pe site-ul proiectului BOOST – State of the art of the Regional Innovation Frameworks.

 • INVENTARUL ORGANIZAȚIILOR RELEVANTE PENTRU FACILITAREA PROCESELOR DE INOVARE în Regiunea Nord-VestRegional mapping of the innovation stakeholders from North-West Region, Romaniadocument ce cartografiază principalii actori care contribuie la creșterea gradului de inovare a regiunii. În cadrul Regiunii Nord-Vest a României, există o prezență notabilă și un ecosistem în continuă creștere în sectorul digital și în industriile prelucrătoare, cu marcarea organizațiilor implicate activ și în domeniul sănătății și al tehnologiilor verzi. Domeniul cercetării se remarcă prin expertiza semnificativă, concomitent cu domeniul de sprijinire a afacerilor care demonstrează o traiectorie de creștere constantă și progresivă.

La modul succint, ecosistemul de sprijin pentru inovare pentru domeniile vizate din Regiunea Nord-Vest a României este format din:

 • autorități locale și regionale: 6 consilii județene, 6 primării reședință de județ, consilii locale la nivel de orașe și comune; 1 agenție de dezvoltare regională; reiese lipsa unei agenții de inovare la nivel regional
 • structuri de sprijin pentru afaceri și inovare:
  • 12 clustere care activează în sectoarele tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), lemn și mobilă, agro-alimentar, energie, mediu, materiale noi, tehnologii spațiale, industrii creative, turism, ape geotermale, educație, stil de viață sănătos/ life style;
  • 2 centre de inovare digitală;
  • 77 de organizații de sprijinire a afacerilor: 6 camere de comerț, 25 de parcuri industriale, 3 parcuri științifice și tehnologice, 3 incubatoare de afaceri, 14 acceleratoare de afaceri, 9 hub-uri și spații de co-working, 17 fonduri private și entități de atragere a investițiilor private pentru startupuri;
 • entități de cercetare- dezvoltare- inovare și transfer tehnologic:
 • 8 universități publice și private; 4 academii de cercetare;
 • 2 institute de cercetare pe domeniile vizate;
 • 8 organizații entități de inovare și transfer tehnologic;
 • 4 oficii pentru proprietate intelectuală.

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest oferă un context oportun pentru inovare, cercetare și sprijin pentru afaceri. Prin cultivarea colaborării, încurajarea și susținerea soluțiilor inovative,  oferirea unui ecosistem robust pentru creștere și facilitarea cooperării internaționale, regiunea conferă în continuare perspectivele dezvoltării în beneficiul mediului economic și al comunităților.

 • Inventarul organizațiilor relevante pentru facilitarea proceselor de inovare din regiunile partenere BOOST, în vederea explorării de sinergii între actorii regionali pentru dezvoltarea de noi inițiative:

O serie de finanțări europene dedicate actorilor și ecosistemelor de inovare sunt disponibile sau în stadiu de pregătire prin programul Horizon Europe în această perioadă, precum: Regional Innovation Valleys, Pathways to Synergies, Excellence Hubs.

Proiectul BOOST facilitează identificarea de propuneri de proiecte și organizații potrivite din regiunile partenere, precum și asigură conținutul necesar fundamentării lor, în baza analizelor detaliate, disponibile pentru consultare.

Vă invităm să urmăriți progresul acțiunilor desfășurate prin proiectul BOOST, pe canalele de promovare: website, LinkedIN, Facebook.

**Proiectul beneficiază de expertiza unei echipe de designeri de la ARTIVISTORY Collective, pentru a aduce mai aproape în spațiul public conceptele și metodologia utilizate la nivel de proiect

Articol de Bianca Gavriloaia și Ioana Dragoș

Departament Dezvoltare Regională, Proiecte și Relații Internaționale

Articolul anterior
Achiziție servicii de organizare evenimente
Articolul următor
Inițiativă unică în România: oamenii pot învăța cum să implementeze cu succes proiecte europene, cu ajutorul unei serii de tutoriale video
Meniu
Sari la conținut