Planuri de dezvoltare regională

Planul de Dezvoltare Regională (PDR) este principalul document de planificare elaborat la nivel regional şi reflectă politicile de dezvoltare relevante de la nivel european şi naţional în raport cu nevoile şi provocările specifice de la nivelul regiunii. PDR reprezintă baza strategică pentru fundamentarea proiectelor iniţiate în regiune şi este un reper atât pentru autorităţile naţionale în privinţa fundamentării programelor de finanţare, cât şi pentru autorităţile judeţene / locale şi potenţiali investitori publici sau privaţi.

Un astfel de document porneşte de la profilul socio-economic al regiunii, realizat prin analiza cantitativă şi calitativă a condiţiilor existente şi a tendinţelor înregistrate într-un interval de timp, acoperind toate domeniile de dezvoltare economică şi socială.

Rezultatele analizei socio-economice vor conduce la evidenţierea punctelor tari şi slabe, a oportunităţilor şi ameninţărilor (analiza SWOT).

Pe baza acestor informaţii, ţinând cont de viziunea de dezvoltare pe termen lung, de contextul de planificare şi programare de la nivel naţional şi european, precum şi de informaţiile şi observaţiile primite din partea actorilor cheie în cadrul consultărilor parteneriale, este formulată Strategia de dezvoltare regională (obiective, priorităţi, acţiuni sau măsuri). Aceasta este implementată pe baza unui plan de acţiuni, care conţine şi elemente cu privire la monitorizare şi evaluare, precum şi un portofoliu de proiecte.

Până acum Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a elaborat patru astfel de documente de planificare strategică pentru perioadele de pre-aderare 2000-2002, 2004-2006 și post-aderare 2007-2013, 2014-2020.

În urma consultărilor publice anterioare privind Profilul socio-economic și Analiza  SWOT,  s-a elaborat Planul de Dezvoltare Regională (PDR) Nord-Vest 2021-2027 care poate fi consultat mai jos

Descarcă Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027

Notă:

  1. În data de 18 februarie 2020, Profilul socio-economic aferent PDR Nord-Vest 2021-2027 a fost pus și în consultare publică pe site-ul agenției (https://www.nord-vest.ro/consultare-privind-profilul-socio-economic-draft-1-al-regiunii-nord-vest-aferent-planului-de-dezvoltare-regionala-pdr-pentru-perioada-2021-2027/ ). În perioada 19.02.2020 – 10.03.2020 s-au primit 96 răspunsuri din care 58 au conținut intervenții/comentarii legate de conținutul și modul de structurare a profilului socio-economic, restul apreciind draftul inițial. Toate observațiile primite au fost analizate de experții ADR Nord-Vest și s-a realizat un al doilea draft al Profilului socio-economic.
  2. În data de 20 iunie 2020, primul draft al analizei SWOT aferentă PDR Nord-Vest 2021-2027 a fost pus în consultare publică pe site-ul agenției (http://www.nord-vest.ro/wp-content/uploads/2020/06/SWOT-Draft-PDR-2021-2027.pdf). În perioada 17.06.2020 – 23.06.2020 s-au primit 27 răspunsuri din care 19 au conținut intervenții/comentarii legate de conținutul și modul de structurare a analizei SWOT, restul apreciind draftul inițial. Toate observațiile primite au fost analizate de experții ADR Nord-Vest și s-a realizat un al doilea draft al analizei SWOT.
  3. În luna septembrie, PDR Nord-Vest 2021-2027 a fost supus consultării şi avizării membrilor titlulari şi supleanţi din cadrul Comitetului Regional de Planificare (CRP). Documentul a fost avizat favorabil în cadrul CRP.
  4. În data de 17 februarie 2021 a avut loc ședința Consiuliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în cadrul căreia s-a prezentat PDR Nord-Vest 2021-2027. Documentul a fost supus la vot și a fost aprobat favorabil prin Hotărârea 542/17.02.2021.

Noutăți: