Ordonanța de Urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027

Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

Sprijinul financiar se va acorda pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pregătirii unor proiecte prioritare de infrastructură, finanțabile din fonduri europene acordate României în perioada de programare 2021- 2027, în cadrul Politicii de Coeziune.

Având în vedere faptul că eligibilitatea cheltuielilor în perioada de programare 2021-2027 începe cu data de 1 ianuarie 2021, dar și faptul că proiectele de infrastructură necesită perioade de timp de aproximativ 1-2 ani pentru pregătirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice, a fost necesară crearea cadrului legal pentru pregătirea  unui portofoliu de proiecte prioritare, care să asigure absorbția fondurilor europene alocate României pe perioada viitoare de programare.

În cadrul acestui demers, sprijinul financiar se acordă unităților administrativ-teritoriale (municipii, orașe, județe, parteneriate între acestea, asociații de dezvoltare inter-comunitară) pentru elaborarea documentației tehnico-economice aferentă unor proiecte prioritare strategice ce vizează domeniile următoare:

a) Transport și transport intermodal;

b) Apă – apă uzată;

c) Gestionarea deșeurilor;

d) Mobilitate urbană;

e) Regenerare urbană;

f) Infrastructură rutieră de interes județean;

g) Centre de agrement / Baze turistice (tabere școlare);

h) Infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu;

și unităților administrativ-teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, IMM, sau parteneriatelor între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, IMM, pentru proiectele din domeniul:

i) Specializare inteligentă.

Documentațiile tehnico-economice pentru care se acordă sprijin financiar sunt: studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții; proiect pentru autorizarea/ desființarea executării lucrărilor; proiectul tehnic de execuție.

În funcție de tipologia proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de tipul: plan de afaceri, studiu de marketing, studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obținerea acordurilor/ avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii topografice, documentații cadastrale, precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/ autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor.

După tipul domeniului vizat de proiecte, finanțarea se va acorda în funcție de îndeplinirea tuturor condițiilor de finanțare menționate în ordonanța de urgență.

Pentru proiectele ce vizează: Transportul și transportul intermodal, Apa – apă uzată, Gestionarea deșeurilor, potențialii beneficiari încheie contracte de finanțare cu AM POIM/ Organismul Intermediar Transport.

Pentru proiectele ce vizează: Mobilitatea urbană, Regenerarea urbană, Infrastructura rutieră de interes județean, Centrele de agrement / Bazele turistice (tabere școlare), Infrastructura și serviciile publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu și Specializarea inteligentă, Agenția pentru Dezvoltare Regională încheie cu Autoritatea de Management pentru POAT 2014-2020 contracte pentru finanțarea proiectelor, iar cu beneficiarii de sprijin financiar de la nivelul fiecărei regiuni acorduri de parteneriat / contracte de acordare a sprijinului financiar, pe baza unui proces de selecție de fișe de proiecte organizat la nivel regional.

Beneficiarii sprijinului financiar acordat în condițiile ordonanței de urgență au obligația de a depune cereri de finanțare pentru proiectele pentru care au fost pregătite documentațiile tehnico-economice în cadrul apelurilor de proiecte din perioada de programare 2021-2027, în condițiile prevăzute de ghidurile solicitantului.

Articolul anterior
24 DE SOLUȚII INOVATIVE DE ECONOMIE CIRCULARĂ FINANȚATE PRIN PROIECTUL C-VOUCHER
Articolul următor
Ordonanța de Urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027
Meniu
Sari la conținut