Ordinul MLPDA nr.3712/31.08.2020

MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII Şl ADMINISTRAŢIEI emite următorul ORDIN:
Art. I. Cu data prezentului ordin, următoarele prevederi din ordine ale ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice/ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei se modifică şi se înlocuiesc după cum urmează:

 1. Secţiunea 2.2 – Care este perioada de depunere a proiectelor? din cadrul Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiţii 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Iniţiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România, Programul Operaţional Regional 2014-2020″, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2111/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
 2. Secţiunea 2.2 – Care este perioada de depunere a proiecteior? din cadrul Ghidul solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.A./2. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiţii 1.1, Operaţiunea A – Infrastructura de inovare şi transfer tehnologic. Programul Operaţional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1485/2020, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
 3. Secţiunea 2.2 – Care este perioada de depunere a proiectelor? din cadrul Ghidul solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.B./2. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiţii 1.1, Operaţiunea B – Sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice. Programul Operaţional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1484/2020, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
 4. Secţiunea 2.2 – Care este perioada de depunere a proiectelor? din cadrul Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon. Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor. Operaţiunea B – Clădiri publice, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1269/2020, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.
 5. Secţiunea 2.2 Perioada în care pot fi depuse cererile de finanţare din cadrul „Ghidului Solicitantului
 • Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni. Axa Prioritară 8 -Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale. Prioritatea de Investiţii 8.1 -Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional şi local,reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi. Obiectivul Specific 8.1 -Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate. Operaţiunea B – „Centre comunitare integrate”, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 3306/03.12.2019, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.
 1. Secţiunea 2.2. Care este perioada în care pot fi depuse proiectele? din cadrul Ghidului Solicitantului
 • Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI şi POR/2019/9/9.1/l/întreprinderi – Axa proritară 9 – Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban. Prioritatea de investiţii 9.1 /Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC), aprobat prin Ordinul ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2953/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.
 1. Anexa 11-MAcheta financiară din cadrul Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI şi POR/2019/9/9.1/lAntreprinderi – Axa proritară 9 – Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban. Prioritatea de investiţii 9.1 /Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC), aprobată prin Ordinul ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2953/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin.
 2. Secţiunea 2.2 Perioada în care poate fi depus proiectul din cadrul Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent axei 5, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural pentru proiecte ce urmează a fi implementate în zona Invetiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1326/2020 se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Art. II. – Celelalte prevederi ale ordinelor ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice /ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate.
  Art. III. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia, pe site-ul www.inforegio.ro. cu indicarea clară a datei respective.
  Art. IV. – Direcţia generală Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, precum şi Organismele intermediare pentru POR 2014-2020 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, în conformitate cu prevederile procedurale în vigoare.
Articolul anterior
Consultare publică a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru perioada 2021-2027
Articolul următor
Consultare publică a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru perioada 2021-2027
Meniu
Sari la conținut