Notă de clarificare pentru Ghidul Simplificat “Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă

ADR Nord-Vest emite o notă pentru clarificarea unei necorelări între prevederile Ghidului Simplificat “Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă și Anexa 2- Grila de evaluare  în ceea ce privește condiția de eligibilitate care face referire la depunerea Certificatului constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, și anume:

  • În Ghidul Simplificat se menționează că se va depune: “O declarație pe propria răspundere (la depunerea fișei de proiect de investiție), care să ateste că solicitantul nu se află într-una din situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene (2020) 4885 final din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin  financiar public pentru întreprinderi de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale. Totodată, până la semnarea contractului de acordare a sprijinului financiar, beneficiarii vor depune un certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului”
  • În Anexa 2- Grilă de evaluare, se menționează ca și criteriu eliminatoriu: “1.5. Există ataşat la Fişa de proiect de investiţie un Certificat Constator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului care să ateste că acesta nu se află într-una dintre situaţiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene (2020, 4885 din 14 iulie 2020) [Pentru entităţile înregistrate la Registrul Comerţului]”

prin prezenta, clarificăm pentru uniformitate, faptul că în etapa depunerii inițiale a fișei de proiect de investiție pentru respectarea eligibilității se va aplica prevederea din Ghidul Simplificat, respectiv depunerea unei declarații. Certificatul Constator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului care să ateste că solicitantul nu se află într-una dintre situaţiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene (2020 4885 din 14 iulie 2020), va fi solicitat până la semnarea contractului de acordare a sprijinului financiar. Grila de evaluare la criteriul 1.5 de la A. CRITERII DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ SI ELIGIBILITATE, va fi automat completată cu DA, dacă criterul de la 1.2 este îndeplinit.       

Toate documentele și informațiile necesare acestui proiect pot fi consultate la adresele de mai jos:

Articolul anterior
Notă de clarificare pentru Ghidul Simplificat “Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă
Articolul următor
Achiziție servicii de formare profesională
Meniu
Sari la conținut