Noi politici publice în domeniul mobilității urbane durabile

În perioada 26-28 iulie, un expert ADR Nord-Vest a participat alături de patru membri ai Comitetul Regional de Reprezentanți TRAM la o sesiune instruire organizată la Cluj-Napoca privind formularea de politici publice în domeniul mobilității urbane durabile.

Scopul evenimentului a fost de a contribui la creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula propuneri de politici publice alternative în vederea promovării mersului pe bicicletă cu scopul de a limita emisiile de  noxe, de a ameliora calitatea aerului și sănătatea publică și de a utiliza în mod mai rațional spațiul public urban.

Astfel evenimentul se încadrează la Acțiunea 3 – „Grupul Regional de Mobilitate Urbană” din Planul de acțiune TRAM intitulat „Academia de Mobilitate Urbană”, promovând schimbul de cunoștințe în regiune, formarea unei viziuni comune în ceea ce privește conturarea viitorului Program Operațional Regional și conectarea la oportunitățile de formare, oferind în același timp cunoștințe tehnice reprezentanților autorităților locale în vederea asigurării succesului în implementarea proiectelor de mobilitate urbană.

În cadrul trainingului prima zi a fost dedicată discuțiilor privind conceptul de mobilitate urbană, în cadrul celei de-a doua zi fiind abordată problematica politicilor publice – accesul la informații, ciclul politicilor publice precum și transparența decizională și dialogul social.

Prezentările au fost urmate de o serie de exerciții practice unde participanții au putut dezbate cauzele aglomerării traficului urban și efectele fenomenului, lucrând ulterior împreună pentru identificarea soluțiilor și a propunerilor pentru rezolvarea problemelor.

Sesiunea de instruire a fost încheiată cu prezentate rezultatelor raportului cu privire la strategiile naționale și locale de încurajare a mersului cu bicicleta precum și a concluziilor studiului comparativ privind politicile de încurajare a mersului cu bicicleta, implementate în state membre și non-membre UE.

Instruirea face parte dintr-o serie de evenimente organizate în cadrul proiectului “Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri și administrație pentru promovarea modalităților durabile de transport în interiorul localităților”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa Prioritară “Administrație publică și sistem judiciar eficiente”. Proiectul este implementat de ADR Sud-Est în parteneriat cu Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ în România (OPTAR). Proiectul TRAM este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programului de Cooperare Teritorială INTERREG Europe 2014-2020 și are ca obiectiv stimularea colaborării între regiunile partenere și susținerea schimbului de bune practici în domeniul mobilității urbane, facilitând astfel tranziția către modalități de transport urban mai eficiente, mai curate și mai sustenabile, contribuind în același timp la îmbunătățirea implementării Axei 4 din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul TRAM este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programului de Cooperare Teritorială INTERREG Europe 2014-2020 și are ca obiectiv stimularea colaborării între regiunile partenere și susținerea schimbului de bune practici în domeniul mobilității urbane, facilitând astfel tranziția către modalități de transport urban mai eficiente, mai curate și mai sustenabile, contribuind în același timp la îmbunătățirea implementării Axei 4 din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Articol de:

TÖRÖK Gergely József

Articolul anterior
Noi politici publice în domeniul mobilității urbane durabile
Articolul următor
Achiziție servicii de certificare a semnăturii electronice
Meniu
Sari la conținut