NewGenerationSkills (NGS)

Valorificarea potențialului pentru afaceri și inovare socială în Regiunea Dunării, prin înzestrarea tinerilor cu noi abilități (Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young poeople with new generation skills)

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a implementat în perioada ianuarie 2017-iunie 2019 proiectul NGS – NewGenerationSkills – declarat câştigător în cadrul primului apel de proiecte aferent Programul Transnațional DUNĂREA 2014-2020.

Generațiile tinere au potențialul de a fi motoare proactive ale inovației și de a deveni filtre de schimbare în cadrul comunităților lor locale. Totuși, 62% dintre tinerii din Europa centrală și estică nu sunt interesați să își înceapă propria afacere, în timp ce unu din cinci și-ar dori aceasta, dar consideră că este prea dificil. Această cultură antreprenorială slabă și lipsa capacităților de management a inovației sunt recunoscute ca o provocare-cheie în zona Dunării.

Astfel, principalul obiectiv al proiectului NewGenerationSkills (NGS) este acela de a crea un mediu activator pentru inovație (socială) și antreprenoriat în rândul tinerilor. Responsabilitatea autorităților în activarea inovației sociale în rândul tinerilor, la nivel local, este esențială. Aceștia pot induce schimbarea prin politici locale atent create și pot facilita cooperarea diferiților actori, care este necesară pentru a închide abisul între competențele dobândite in cadrul sistemului de educație și cerintețe din piața muncii.

Proiectul vizează în acelaşi timp îmbunătățirea abilităților administrațiilor locale pentru susţinerea inovării și a antreprenoriatului, crearea instrumentelor locale de brokeraj pentru inovare și antreprenoriat precum şi crearea unui program dinamic de învățare pentru tinerii motivați care au nevoie de abilități antreprenoriale.

Consorţiul proiectului este alcătuit din 12 parteneri şi 3 parteneri strategici asociaţi din Ungaria, Austria, Bulgaria, Cehia, România,  Serbia şi Slovenia, astfel:

 1. Primăria Sectorului 11 din Budapesta, Újbuda – Ungaria (coordonator)
 2. PRIZMA, Fundația pentru îmbunătățirea posibilităților de angajare – Slovenia
 3. Primăria din Maribor – Slovenia
 4. NOWA – ONG de training, consiliere și management de proiect – Austria
 5. Akzente – centru pentru egalitate și cooperare regională – Austria
 6. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj – România   
 7. Asociația de Dezvoltare Sofia – Bulgaria
 8. Primăria din Sofia – Bulgaria
 9. Centrul de Inovare DEX – Republica Cehă
 10. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest – România
 11. Institutul Mihajlo Pupin – Serbia
 12. Primăria din Stari Grad – Serbia
 13. Universitatea Corvinus – Centrul de dezvoltare a afacerilor mici din Budapesta– Ungaria (partener asociat)
 14. Primăria din Graz (partener asociat)
 15. Primăria din Belgrad (partener asociat)

Proiectul dispune de un buget total de peste 2.12 milioane €. Bugetul ADR Nord-Vest este de 120.655 €, din care 102.557 € finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Proiectul a modernizat mecanismele de cooperare existente între grupul-țintă cu cel al actorilor din helix quadruple (care definește strategiile viitoare prin interacțiunea celor patru piloni principali ai oricărui proces de creare a avuției: guvernele locale, instituțiile de cunoaștere, întreprinderile private și cetățenii) inclusiv municipalitățile locale, ca facilitatori, împreună cu organizațiile care reprezintă tinerii, sistemul de educație locală și sectorul de afaceri, pentru a crea sisteme inovatoare de sprijin local, depășind inițiativele fragmentate existente, a LABORATOARELOR DE INOVARE într-o rețea transnațională. Interconectarea inovării și susținerea antreprenoriatului pentru tineri vor contribui la depășirea decalajului dintre competențele dobândite in sistemul de educație și abilitățile noi, cerute de angajatori pentru integrarea pe piața muncii.

 • Grupul Consultativ Local în domeniul Inovației (Local Innovation Advisory Group – LIAG) – for reprezentativ pentru domeniul inovării sociale sustenabile la nivelul Regiunii Nord-Vest

LIAG este grupul consultativ local de specialitate al proiectului, care servește ca o platformă de cooperare pentru părțile interesate ale regiunii în implementarea management-ului efectiv al inovației la nivel local și regional. Grupul constă din 12 membri voluntari care reprezintă sectoare diferite ale industriei, pentru a acoperi toate aspectele procesului local al inovației. Membrii grupului au fost extrași din patru zone: afaceri, educație, societate civilă și administrație publică (guvernul local).

Rolul LIAG-ului este de a coordona procesele inovației sociale la nivel local. Grupul consultativ a oferit suport profesional pentru două documente cheie (“Agenda în domeniul inovației pentru tineret- Youth Innovation Agenda”, și “Planul de Acțiune Local – Local Action Plan”) și a dezvoltat un model de laborator de inovare (The LAB). Mai mult de atât, LIAG va susține activitățile care  se vor desfășura în viitor in cadrul The LAB.

Administrarea laboratorului de inovare socială (TheLAB) va fi asigurată de către Zona Metropolitană Cluj, asociație care dorește să devină până la finele anului 2020, un punct național de referință atât în domeniul dezvoltării economice cât și cel al antreprenoriatului social în rândul tinerilor, prin inovare, digitalizare, lansare și promovare a inițiativelor de business.

Pentru atingerea acestor obiective, planul local de acțiune (LAP – Local Action Plan) urmărește:

 • Să schimbe paradigma! Prin dezvoltarea unei culturi antreprenoriale bazate pe cunoaștere și prin schimbarea mentalității tinerilor în ceea ce privește antreprenoriatul social și inovarea socială.
 • Să furnizeze capital în vederea asigurării suportului și a surselor de finanțare necesare derulării proiectelor de antreprenoriat social.
 • Să consolideze abilitățile și competențele cheie în domeniul antreprenoriatului social.

DLP – Dynamic Learning Package-(Pachetul de Învățare Dinamică), este un instrument de învățare compus din module care urmăresc să dezvolte abilitățile și competențele necesare tinerilor pentru a demara activități antreprenoriale care să contribuie la inovare socială. DLP este parte din serviciile puse la dispoziția tinerilor în cadrul laboratorului de inovare The LAB, care va fi completat de activități de  coaching, mentorat, consiliere specializată și facilități de networking.

În cadrul acestor programe educaționale, tinerii pot afla informații despre diferențele dintre antreprenoriat și întreprindere socială, funcționarea start-up-rilor și caracteristicile unei afaceri de succes. În plus, programul îi ajută pe tinerii cu vârste între 15 și 29 ani să facă față cerințelor pieței forței de muncă și provocărilor carierelor profesionale, pentru a face primii pași către lumea antreprenoriatului social și inovator. Pachetul de Învățare Dinamică include  module de tipul: De la Problemă la Soluție, De la Idee la Produs, Echipă și Marketing. Laboratorul Metropolitan de Inovare Socială The LAB nu dezvoltă doar abilitățile de învățare ale tinerilor, ci îi pune în legătură cu antreprenorii locali de succes care vor acționa ca mentori.

Laboratorul Metropolitan de Inovare Socială , The LAB, din Cluj-Napoca susține tinerii să învețe din experiențele antreprenorilor și, în același timp, să pună propriile idei în acțiune. Laboratorul organizează întâlniri cu antreprenori de companii de succes; oferă informații cu privire la programele existente pentru dezvoltarea afacerii; se implică pentru ca ideile inovatoare și firmele/administrația publică să se găsească reciproc; oferă consultanță privind regulile și reglementările de marketing privind drepturile de proprietate intelectuală; organizează evenimente de networking cu părțile interesate din domeniul inovării atât la nivel local, cât și la nivel internațional. Până în prezent s-au organizat 8 module de instruire și o sesiune de pitching în laborator sub deviza „Cum să construim o echipă inovatoare și cum să dezvoltăm o idee într-un model sustenabil de afaceri?”. S-a pus accent pe subiecte legate de vânzări și marketing, iar tinerii participanți au avut șansa de a-și prezenta propriile planuri de afaceri în sesiunea de pitching. Tinerii cu cele mai bune cinci planuri de afaceri, au participat la Tabăra Internațională de Tineret de la Belgrad din iunie 2018.

De asemenea, cu ocazia organizării evenimentului final la Budapesta în 3-4 iunie 2019 a fost lansat un concurs de startup-uri la care au participat tineri din regiunea Dunării. Echipele au reprezentat Austria, Bulgaria, Republica Cehă, România, Slovenia, Serbia și Ungaria. Cele 12 echipe au făcut cunoscute ideile lor de startup prin prezentări de câte 5 minute. Pentru a selecta câștigătorul într-un mod cât mai corect, juriul a adresat câteva întrebări pentru a afla mai multe detalii despre fiecare idee prezentată și modul în care aceasta va fi implementată.

Din cele 12 echipe, au fost alese și premiate cele mai bune 4 echipe:

Primul loc Al doilea loc Al treilea loc Câștigătorul Publicului
HomeFencing Hungary Local A Box Serbia YIA Austria Cluj Team Romania
Echipa dorește să dezvolte o aplicație pentru spadasinii profesioniști și amatori. Este vorba de o soluție wireless pentru a ține scorul.     Echipa dorește să dezvolte o aplicație pentru a crea comunități locale, unde toată lumea este binevenită și unde fiecare poate experimenta ceva nou, unde poate să-și promoveze talentele și unde poate petrece ziua învățând și socializând cu ceilalți. Echipa cu cei mai tineri antreprenori a dezvoltat o tehnologie GIPS care plasează sub piele un cip care ajută persoanele în vârstă să-și verifice presiunea sângelui. De asemenea echipa dorește să lanseze un start-up de ambalare ecologică a alimentelor „Veggie”. Echipa dorește să dezvolte un sistem în zonele clădirilor de birouri în care angajații să găsească activități de relaxare și antistres înainte, după sau în timpul zilelor lucrătoare.

Pe lângă rezultatele menționate mai sus, odată cu finalizarea proiectului a fost înființată și prima rețea transnațională a laboratoarelor de inovare socială din regiunea Dunării, a căror date de contact le puteți regăsi alături.

Membri acestei rețele se angajează să:

 • mențină o bună colaborare cu partenerii implicați în proiect cu scopul de a face schimb de experiențe pentru îmbunătățirea managementului laboratoarelor de inovare socială;
 • participe la extinderea rețelei transnaționale  prin invitarea de noi parteneri și orașe din regiunea Dunării care să dezvolte la rândul lor astfel de laboratoare, cu ajutorul rezultatelor prezentului proiect.

Proiectul NewGenerationSkills a ajuns la final, însă dezvoltarea și sprijinul acordat tinerilor antreprenori nu se va opri în nici una dintre țările participante. Municipalitățile și partenerii vor continua pe plan local să ajute tinerii să-și dezvolte ideile creative. Acum, echipele, beneficiind de cunoștințele acumulate de-a lungul proiectului, au șansa de a-și transforma planurile în realitate. În Laboratoarele de Inovare și în spațiile creative construite în cadrul proiectului, vom continua să primim noi generații de tineri entuziaști, interesați să-și înceapă propria afacere.

O dată cu finalizarea proiectul NewGenerationSkills, suntem mândri să anunțăm producerea unui film despre proiect care prezintă ideea principală a acestuia și a unei Broșuri.

No Title

No Description

Articolul anterior
Revista Regio nr.68
Articolul următor
A fost modificată forma de contract din cadrul Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020
Meniu
Sari la conținut