Modificarea și completarea Ghidului Solicitantului POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, din cadrul POR 2014-2020.

Principalele modificări se referă la următoarele aspecte:
1. Pentru dovedirea dreptului invocat de beneficiar asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția (dacă documentele finale privind proprietatea publică nu au fost depuse înainte de semnarea contractului de finanţare), se acceptă:
1) Extrasul de carte funciară actualizat din care să rezulte înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică asupra imobilului, precum și încheierea;
2) Hotărârea Guvernului actualizată, publicată în Monitorul Oficial al României, privind proprietatea publică asupra imobilului,
cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.
2. Actualizarea clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.

Sinteza modificarilor GS 3.1B

Forma consolidată a Ghidului specific

Articolul anterior
Proiectul NEPTUNE – un succes european și regional
Articolul următor
Proiectul NEPTUNE – un succes european și regional
Meniu
Sari la conținut