Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul POR/2017/4/4.2/1, din cadrul POR 2014-2020

În data de 05.12.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului P. POR/2017/4/4.2/1, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd:

1. Modificarea punctului 6 – Documente privind dreptul de proprietate publică /privata din cadrul sectiunii 4.1 – Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare cadrul ghidului specific.
2. includerea in cadrul Anexelor la depunerea cererii de finantare a Anexei – Declarația reprezentantului legal al solicitantului, conform căreia cererea de finanțare coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat şi activităţile descrise succint în fişa/fişele de proiect din listele de fişe de proiecte prioritare din care aceasta provine, selectate de către Autoritatea Urbană.
3. Includerea în cadrul Anexelor la depunerea cererii de finantare a punctului 16-Declarația reprezentantului legal al solicitantului, conform căreia cererea de finanțare coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat şi activităţile descrise succint în fişa/fişele de proiect din listele de fişe de proiecte prioritare din care aceasta provine, selectate de către Autoritatea Urbană.
4. Includerea în cadrul Anexelor la depunerea cererii de finantare a punctului 17 – Consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model I).
Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

Articolul anterior
Achiziţionarea de servicii de cazare
Articolul următor
Achiziţie servicii de organizare eveniment
Meniu
Sari la conținut