Mai multe categorii de solicitanți eligibili în cadrul apelurilor REGIO pentru învățământul obligatoriu

Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” – apel dedicat învățământului obligatoriu a fost modificat prin Ordinul ministrului delegat pentru Fonduri europene numărul 1840/2018.

Principalele modificări au fost operate în cadrul secțiunii 2.6 privind solicitanții eligibili din Capitolul 2 – Informații apel de proiecte. Aplicanții eligibili avuți în vedere sunt unităţi administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei/ Consiliului Judeţean, cu bugetul aprobat prin HCL/HCJ, care derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică.

În ceea ce privește tipul de activități ce pot fi executate prin POR, a fost modificată secțiunea 4.1 – Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor din cadrul Capitolului 4 – Criterii de eligibilitate și selecție astfel: Nu sunt eligibile proiectele ce propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire sau propun exclusiv dotarea unităţii de infrastructură.

O altă noutate vizează Capitolul 5 – Completarea cererilor de finanțare, secțiunea 5.3, privind anexele ce trebuie depuse odată cu cererile de finanțare. Pe lângă documentele statutare ale solicitantului prevăzute ințial, vor fi prezentate documentele privind constituirea Consiliului Judeţean şi documentele privind validarea mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean.

Învăţământul special, aşa cum este defint prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este eligibil în cadrul acestui apel de proiecte.

Ordinul 1840/2018

Sinteza modificărilor

Ghidul Solicitantului (cu modificări)

 

Articolul anterior
Marketplace de proiecte și workshopuri dedicate autorităților la Cities of Tomorrow 2018
Articolul următor
Un nou Manual de Identitate Vizuală a REGIO 2014-2020
Meniu
Sari la conținut