Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni: reabilitarea și modernizarea DJ108K, Ltotală = 12,893 km, Județul Bihor

Address:

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, Județ Bihor, localitatea Bulz