Reabilitare și modernizare drum județean DJ 196: limita jud. Satu-Mare – Horoatul Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150

Address:

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, Județ Sălaj, localități riverane drumului DJ 196: Comunele Hodod, Benesat, Oraș Cehu Silvaniei