Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108D: Crișeni (DN 1H) – Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 – 22+693

Address:

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, Județ Sălaj, localități riverane drumului DJ 108D: Comunele Crișeni, Dobrin, Sălățig, Mirșid, Someș – Odorhei și Orașul Cehu Silvaniei