Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109 (intersecție DN1C – limita jud. Sălaj) de la Km 0+000 la Km 31+976

Address:

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, Județ Cluj, localitîți riverane drumului DJ 109: Bonțida, Răscruci, Borșa Cătun, Borșa, Ciumăfaia, Vultureni, Fodora, Așchileu Mare și Așchileu Mic