Dezvoltarea activității SC ADIDAC COMIMPEX SRL prin dotarea cu utilaje și echipamente

Address:

Strada I. C. Cantacuzino nr. 22, Salonta, județ Bihor