Construire Aparthotel S+P+E+E retras cu terasă circulabilă

Address:

Strada Jean Calvin nr. 2A, Oradea, județ Bihor