Lista finală a SDL destinate comunităților marginalizate urbane finanțate prin mecanismul DLRC

Ministerul Fondurilor Europene a publicat rezultatul final al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) propuse spre finanțare în cadrul mecanismului DLRC, în conformitate cu art. 32-35 ale Regulamentului UE nr. 1303/2013.

Potrivit anunțului afișat pe site-ul Ministerului, pe lista finală (stabilită în urma soluționării contestațiilor, precum și a aprobării Strategiilor selectate pentru finanțare la nivelul Comitetului Comun de Selecție) se regăsesc 35 SDL din regiunile mai puțin dezvoltate și 2 SDL din regiunile mai dezvoltate (regiunea București-Ilfov). Din Regiunea Nord-Vest au fost selectate 5 Strategii de Dezvoltare Locală (SDL).

Strategiile selectate pentru finanțare vor fi implementate sub coordonarea GAL-urilor, în acord cu prevederile Orientărilor pentru GAL privind implementarea SDL (etapa a III-a a mecanismului DLRC)  și cu instrucțiunile/ghidurile celor două Autorități de Management finanțatoare (AMPOR și AMPOCU).

 

Articolul anterior
Lista finală a SDL destinate comunităților marginalizate urbane finanțate prin mecanismul DLRC
Articolul următor
Achiziție publică servicii de catering
Meniu
Sari la conținut