Lansare proiect „Sprijin pentru ADR Nord – Vest în operaţionalizarea rolului de Autoritate de Management pentru POR Nord – Vest 2021 – 2027”, cod SMIS 140803

În perioada de programare 2021-2027 Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) va îndeplini rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional Nord-Vest 2021-2027 (POR NV 2021-2027). Conform OUG nr. 122/2020, prin care sunt prevăzute măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest va avea propriul Program Operațional Regional pentru perioada 2021-2027, cu priorități și alocări adaptate nevoilor sale.

In calitate de Autoritate de Management pentru POR Nord-Vest 2021-2027, ADR Nord-Vest va coordona lansarea apelurilor pentru proiecte, evaluarea, contractarea, monitorizarea și verificarea acestora, precum și decontarea plăților și atingerea indicatorilor propuși prin proiectele finanțate.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea Agenţiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional Nord-Vest perioada 2021-2027 iar obiectivul specific este ca ADR Nord-Vest să devină operaţională în calitate de Autoritate de Management pentru POR Nord-Vest 2021-2027.

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, Axa prioritară: 2 ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI” / Obiectivul specific: 2.1 ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI” / Acțiunea: 2.1.1 ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI”.

Beneficiar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Nr. și dată contract de finanțare: 2.1.134/08.03.2021

Valoarea totală a proiectului: 2.058.688,25 lei

Asistenţă financiară nerambursabilă: 2.058.688,25 lei din care 1.749.885,03 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 308.803,22 lei din bugetul naţional.

Durata proiectului: 17 luni, respectiv de la 01.08.2020 până la 31.12.2021.

Rezultate aşteptate:

1. Program Operaţional Regional Nord-Vest 2021-2027 elaborat si transmis la Comisia Europeană.

2. Descriere de sistem elaborat si aprobat la nivelul ADR Nord-Vest în calitate de AM POR 2021-2027.

3. Proceduri operaţionale elaborate şi aprobate la nivelul ADR Nord-Vest în calitate de AM POR Nord-Vest 2021-2027.

4. Evaluare strategică de mediu (SEA) pentru POR Nord-Vest 2021-2027.

Prin sprijinul acordat ADR Nord-Vest proiectul contribuie la atingerea Obiectivul specific 2.1 al Axei Prioritare 2 aferantă POAT 2014-2020, întrucât acțiunile vizează îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.

Articolul anterior
Achiziții servicii destinate certificării de competențe în domeniul achizițiilor publice
Articolul următor
Lansare proiect „Sprijin pentru ADR Nord – Vest în operaţionalizarea rolului de Autoritate de Management pentru POR Nord – Vest 2021 – 2027”, cod SMIS 140803
Meniu
Sari la conținut