Lansare procedură de achiziţii pentru servicii de reevaluare imobil

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, va invita sa participati la achizitia pentru servicii de reevaluare imobil, respectiv stabilirea valorii impozabile a imobilului S+P+2E, cu suprafata aproximativa de 1700 mp, cu destinaţia de sediu al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, din localitatea Radaia nr.50 comuna Baciu jud.Cluj

Valoarea estimata: 800 lei fara TVA

Sursa de finantare: Fonduri proprii

Ofertantii interesati, trebuie sa prezinte legitimatie de evaluator ANEVAR valabila in 2017 si vor publica  pe site-ul https://www.e-licitatie.ro la rubrica Proceduri de atribuire-cumparari directe-catalog de produse/serviii/lucrari. Oferta se posteaza in catalogul electronic SEAP, la codul CPV 71319000-7 Servicii de expertiză si va avea denumirea: Servicii expertiza pentru ADR N-V. Nerespectarea denumirilor poate duce la imposibilitatea selectarii ofertelor de catre autoritatea contractanta. Ofertele d epot trimite si pe email la adresa secretariat@nord-vest.ro/ nicoleta.glodan@nord-vest.ro.Limba de redactare a ofertei este limba romana.

Ofertele financiare se intocmesc cu evidentierea pretului unitar  si a valorii totale cu si fara TVA.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut

Informatii suplimetare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vets, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro/ nicoleta.glodan@nord-vest.ro,  in atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 31.01.2017 .

Specificatii tehnice

Articolul anterior
Lansare procedură de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru organizarea unui eveniment
Articolul următor
Prezentari REGIO 2014-2020: Prioritatea 8.3, Grup vulnerabil: persoane vârstnice şi Prioritatea 3.1B – Clădiri publice
Meniu
Sari la conținut