Lansare procedură de achiziţii pentru servicii de reevaluare imobil

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, va invita sa participati la achizitia pentru servicii de reevaluare imobil, respectiv stabilirea valorii impozabile a imobilului S+P+2E, cu suprafata aproximativa de 1700 mp, cu destinaţia de sediu al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, din localitatea Radaia nr.50 comuna Baciu jud.Cluj

Valoarea estimata: 800 lei fara TVA

Sursa de finantare: Fonduri proprii

Ofertantii interesati, trebuie sa prezinte legitimatie de evaluator ANEVAR valabila in 2017 si vor publica  pe site-ul https://www.e-licitatie.ro la rubrica Proceduri de atribuire-cumparari directe-catalog de produse/serviii/lucrari. Oferta se posteaza in catalogul electronic SEAP, la codul CPV 71319000-7 Servicii de expertiză si va avea denumirea: Servicii expertiza pentru ADR N-V. Nerespectarea denumirilor poate duce la imposibilitatea selectarii ofertelor de catre autoritatea contractanta. Ofertele d epot trimite si pe email la adresa secretariat@nord-vest.ro/ nicoleta.glodan@nord-vest.ro.Limba de redactare a ofertei este limba romana.

Ofertele financiare se intocmesc cu evidentierea pretului unitar  si a valorii totale cu si fara TVA.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut

Informatii suplimetare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vets, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro/ nicoleta.glodan@nord-vest.ro,  in atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 31.01.2017 .

Specificatii tehnice

Articolul anterior
Lansare procedură de achiziţie publică de furnizare produse consumabile, service si piese de schimb pentru copiatoare, faxuri şi imprimante
Articolul următor
Achizitie pentru servicii de semnatura electronica
Meniu
Sari la conținut