Instrucțiunea AM POR nr. 162/2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 a emis Instrucțiunea nr. 162.

Beneficiarii care transmit cererile de rambursare/plată/prefinanțare prin MySMIS – Modulul lmplementare, conform instrucțiunii AMPOR nr. 139/2020, vor avea în vedere prevederile Anexei 1 la prezenta instrucțiune care descrie modul de transmitere a cererilor de rambursare/plată/prefinanțare și a documentelor justificative aferente.
Anexa nr. 24 – Sumarul situației lucrărilor executate, sumarul certificatelor lunare, registrul NR – NCS, recuperarea avansului, calculul cotei ISC la Instrucțiunea nr. 41/29.05.2017 privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plată, modificată și completată prin lnstrucțiunea nr. 138/2020, se inlocuiește cu Anexa 2 la prezenta instrucțiune.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în comuna Sălard, județul Bihor”
Articolul următor
Instrucțiunea AM POR nr. 161/2020
Meniu
Sari la conținut