Implementarea sistemului de telegestiune și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Baia Mare

A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Implementarea sistemului de telegestiune și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Baia Mare”. Proiectul este finanțat în cadrul Axei Prioritare 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectiv Specific – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Scopul proiectului este creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei prin Implementarea sistemului de telegestiune și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Baia Mare.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Optimizarea consumului de energie prin introducerea tehnologiei LED respectiv înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată.
  2. Implementarea unui sistem de telegestiune pentru iluminatul public care va asigura monitorizarea/controlul celor 2807 corpuri de iluminat
  3. Reducerea consumurilor energetice și implicit reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – CO2 prin scăderea cu până 59,73% tone CO2 din valoarea inițială.

Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni, din 20.02.2018 până la data de 31.07.2021.

Valoarea totală a proiectului: 10.501.721,07 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 8.926. 462,91 lei

Articolul anterior
Achiziție servicii de certificare a semnăturii electronice
Articolul următor
RCIA – Alianță Regională de Industrii Creative – Retrospectiva unui Proiect European
Meniu
Sari la conținut