GreenGov – un proiect care sprijină îmbunătățirea guvernanței regionale prin promovarea finanțării verzi și implementarea principiului DNSH

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a adăugat un proiect nou în portofoliul de activități întreprinse în scopul creșterii capacității de absorbție a fondurilor UE în regiunea noastră – „Finanțarea durabilă și implementarea principiului de a «nu prejudicia semnificativ» pentru o guvernanță regională mai bună” (GreenGov). Proiectul presupune alocarea unei finanțări în valoare de 200.000 de euro agenției noastre în scopul realizării unor studii și ghiduri menite să sprijine autoritățile publice locale în procesul de implementare a Taxonomiei UE, a principiului DNSH și în scopul promovării investițiilor durabile.

Proiectul GreenGov este implementat de un consorțiu format din nouă parteneri europeni printre care și două dintre agențiile regionale ale României, respectiv ADR Nord-Vest și ADR Sud-Vest Oltenia. Proiectul este finanțat prin programul Interreg Europe și dispune de o alocare totală de 1.974.155 euro, din care 200.000 de euro, aproximativ 10% din valoarea totală a proiectului, reprezintă bugetul ADR Nord-Vest. GreenGov are o durată de implementare de peste patru ani, proiectul a fost demarat în data de 1 aprilie 2024 și va fi finalizat în data de 30 iunie 2028.

Scopul proiectului constă în sprijinirea regiunilor europene și a autorităților publice locale în procesul de înțelegere și implementare a Taxonomiei UE, în vederea structurării unor forme de bună guvernanță regională bazate pe respectarea principiului DNSH și promovarea investițiilor durabile menite să protejeze mediul înconjurător.

Partenerii din cadrul consorțiului vor colabora în vederea elaborării unor instrucțiuni concrete menite să alinieze strategiile locale și regionale la noul cadru european. Va fi elaborat un ghid care va susține consolidarea capacităților și creșterea gradului de conștientizare asupra mecanismelor finanțării durabile pentru toate părțile implicate. Acest ghid va explora modalități de implementare a principiului DNSH, imunizarea la schimbările climatice a infrastructurii, instrumente de bugetare durabilă și alte instrumente financiare pentru atingerea unor obiective de mediu, mecanisme de direcționare a investițiilor spre priorități durabile și dezvoltarea cadrelor regionale de obligațiuni verzi.

Rezultatele proiectului vor consta în:

 1. Analiza stadiului implementării instrumentelor finanțării durabile din regiunile partenere inclusiv la nivelul autorităților locale;
 2. Analiza principalelor provocări cu care se confruntă autoritățile publice în procesul de implementare al acestor instrumente;
 3. Instrumente de ghidare pentru:
  • Implementarea principiului DNSH în cadrul strategiilor de dezvoltare regională;
  • Alinierea strategiilor regionale cu Taxonomia UE;
  • Imunizarea la schimbările climatice;
  • Emiterea de obligațiuni municipale verzi;
  • Bugetare durabilă;
  • Finanțarea IMM-urilor pentru tranziția verde.

Sumarul proiectului:

Partenerii:

 1. Regiunea Ile-de-France (Consiliul Regional Ile de France), Franța – coordonatorul proiectului;
 2. Regiunea Capitalei Bruxelles, Belgia;
 3. Zona Metropolitană Lisabona (AML), Portugalia
 4. Ministerul Saxoniei Inferioare pentru Dezvoltare Regională și Afaceri Federale și Europene, Germania;
 5. Regiunea Lombardia, Italia;
 6. Agenția pentru Inovare Publică din Moravia de Sud (JINAG), Cehia;
 7. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, România;
 8. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, România;
 9. Poliedra, Italia (partener consultant).

Perioada de implementare: 1 aprilie 2024 – 30 iunie 2028
Valoarea totală a proiectului: 1.974.155 euro
Bugetul ADR Nord-Vest: 200.000 euro
Sursa de finanțare: Interreg Europe (80%)

Termeni cheie:

 1. Finanțare verde/durabilă: tip de împrumut sau investiție care promovează activități care au un impact pozitiv asupra mediului de tipul achiziționării de bunuri și servicii „prietenoase cu mediul” sau construcția de infrastructură verde.
 2. Taxonomia UE: sistem de clasificare, ce ajută companiile și investitorii să identifice activități economice durabile din punct de vedere al mediului înconjurător în vederea realizării unor investiții relevante.
 3. DNSH/„Do no significant harm”/„nu prejudicia în mod semnificativ”: acest principiu se interpretează în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (Regulamentul privind Taxonomia), care definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu, respectiv: atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine, economia circulară, prevenirea și controlul poluării și protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Mai multe informații despre proiectul GreenGov găsiți la adresa: https://www.interregeurope.eu/greengov

Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru orice informații legate de implementarea proiectului. Dacă doriți să vă alăturați grupului nostru de părți interesate din regiune, vă invităm să ne scrieți la adresa: greengov@nord-vest.ro

Articolul anterior
Baia Sprie va avea un coridor de mobilitate urbană în valoare de 19,3 milioane de euro în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
Articolul următor
Școala Gimnazială nr. 1 din Dej va fi modernizată prin intermediul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
Meniu
Sari la conținut