Ghidul specific PI 2.2 în cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Ghidul specific PI 2.2 în cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor- (arhiva completa cu anexe) a fost publicat in 23 decembrie 2016.

Ghidul specific PI 2.2

 

Finantarea nerambursabila poate fi de maxim 70% pentru microintreprinderi si maxim 60% pentru intreprinderi mici si mijlocii, pentru firmele din Transilvania de Nord, care pot accesa in total 24,78 milioane Euro. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro.

Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri, în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii.

Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 23.02.2017, ora 12:00

Data și ora închiderii cererii de proiecte: 23.08.2017, ora 12:00

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:
• Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
o Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
o Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare
on-line;
Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.
Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.
• Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la
târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).

Articolul anterior
Ghidul specific PI 2.2 în cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
Articolul următor
Achizitie publicitate media POR 2014-2020
Meniu
Sari la conținut