Ghidul specific aferent Priorității de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) în consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat ieri, 24.07.2018 spre consultare publică, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2018/9/9.1/1/BI și POR/2018/9/9.1/1/IMM, Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Această prioritate de investiție se adresează orașelor/municipiilor cu peste 20.000 locuitori, și este orientată către acele orașe în care sunt identificate zone marginalizate, adică zone cu populație aflată în risc de sărăcie și excluziune socială, astfel încât prin Strategiile de Dezvoltare Locală dedicate acestor zone să se implementeze măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează sărăcie și excluziune socială. Zonele urbane marginalizate se întâlnesc în toate regiunile de dezvoltare ale României, inclusiv în regiunea mai dezvoltată, respectiv București-Ilfov.

În conformitate cu prevederile POR 2014-2020, intervențiile sprijinite în cadrul acestei priorități de investiții pot include diverse tipuri de investiții, în funcție de nevoile specifice identificate la nivel local în cadrul SDL elaborate de către Grupurile de Acțiune Locală și se referă la :

  • investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
  • investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – constructia/reabilitarea/modernizarea/dotarea centrelor comunitare integrate medico-socială;
  • investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare/dotarea de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
  • investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv:
    • construcția/reabilitarea/modernizarea dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
    • crearea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.)
  • construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 8 august 2018.

Observațiile primite vor fi analizate în vederea definitivării variantei finale a Ghidului solicitantului mai sus menţionat, iar răspunsurile individuale la solicitările de clarificări ori propunerile primite vor fi publicate pe site-ul www.inforegio.ro.

Ghid-specific-PI-9.1-consultare-publica

Articolul anterior
A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs doua posturi vacante de Expert cu rol de ofiţer achiziţii
Articolul următor
REGIO: AM POR a publicat Instrucțiunea nr. 77/17.07.2018 privind frecvența unor tipuri de notificări pentru contractele de finanțare semnate în cadrul Priorității de investiții 2.1.A
Meniu
Sari la conținut