Ghidul Solicitantului 714.C – Centre multifuncționale a fost lansat astăzi, 24 august 2023, de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 24 august 2023, Ghidul Solicitantului 714.C – Centre multifuncționale.

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada:  18 septembrie 2023, ora 10:00 – 18 martie 2024, ora 10:00.

Descarcă – Ghidul Solicitantului 714.C – Centre multifuncționale

 
 

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE aferente acestui apel constau în: construirea, extinderea, modernizarea și reabilitarea spațiilor cu funcții socio-culturale și/sau recreative. Dotarea acestor spații și accesul către centrele multifuncționale sunt eligibile numai împreună cu una din activitățile de construire, extindere, modernizare sau reabilitare. În ceea ce privește asigurarea accesului către centrele multifuncționale sunt eligibile următoarele activități:

Eliberarea şi amenajarea terenului;
Amenajări pentru protecţia mediului;
Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor wi-fi;
Realizarea unui sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect;
Amenajarea spaţiului ca spaţiu verde şi refacerea esteticii peisajului pe amplasamentul aferent proiectului.

În cadrul acestor spații pot fi derulate activități socio-culturale, recreative, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor pentru conferirea de funcții culturale și/sau recreative.

De asemenea, pot face obiectul proiectelor finanțate prin aceasta prioritate, clădirile actualmente deteriorate şi/sau neutilizate, care, după implementarea proiectului vor fi pregătite pentru noi activităţi socio-culturale, recreaționale, din cele de mai sus. Investiţiile realizate trebuie justificate din perspectiva contribuţiei lor la revitalizarea fizică, socială şi economică, și la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din oraşele mici şi mijlocii, cu accent pe grupurile vulnerabile/ defavorizate respectiv, în funcție de nevoile locale identificate şi de activităţile proiectului.

 
 

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE CONEXE constau în:

reabilitarea/modernizarea străzilor/aleilor de acces către obiectiv, partea carosabilă, incluzând și construirea parcărilor de mici dimensiuni
relocarea, modernizarea şi extinderea reţelelor de utilități publice (apă, canalizare, iluminat, telefonie etc.) care sunt amplasate în corpul părții carosabile și a parcărilor obiect al investiției

Cheltuielile din investiţia de bază aferente activităţii reabilitarea/modernizarea străzilor/aleilor de acces catre obiectiv, partea carosabilă, precum și construirea parcărilor de mici dimensiuni pot reprezenta maximum 15% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului (dacă sunt singurele investiții conexe din proiect).

În egală măsură, cheltuielile din investiţia de bază aferente activităţii relocarea, modernizarea şi extinderea reţelelor de utilități publice (apă, canalizare, iluminat, telefonie etc.) care sunt amplasate în corpul părtii carosabile și a parcărilor obiect al investiției pot reprezenta maximum 15% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului (dacă sunt singurele investiții conexe din proiect).

Activitățile eligibile enumerate mai sus nu sunt limitative, alte activităţi de tipul celor de mai sus pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităţilor sprijinite prin PR NV 2021-2027 şi dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului și se realizează pe amplasamentul proiectului.

 
 

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

 

Articolul anterior
Inițiativă unică în România: oamenii pot învăța cum să implementeze cu succes proiecte europene, cu ajutorul unei serii de tutoriale video
Articolul următor
Corrigendum-ul pentru ghidul solicitantului 112 a fost emis de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)
Meniu
Sari la conținut