Ghidul Solicitantului 712 – Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (urban) a fost publicat astăzi, 15 martie 2024, de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 15 martie 2024, Ghidul Solicitantului 712 – Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice – URBAN.

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021 în perioada:  29 aprilie 2024, ora 10:00 – 29 august 2024, ora 10:00.

Descarcă – Ghidul Solicitantului 712 – Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice – URBAN

Pentru cererile de finanțare care intră sub incidența ajutorului de stat, valoarea maximă a valorii totale nerambursabile este 2.000.000 euro

Pentru cererile de finanţare care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat, valoarea maximă totală eligibilă este 6.000.000 euro

Solicitanții eligibili sunt Unitățile administrativ-teritoriale (UAT): Județ; Municipiu reședință de județ; Municipiu; Oraș; Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale eligibile meționate anterior.

 

Zonele urbane din regiune beneficiază de numeroase elemente naturale sau antropice cu valoare atractivă deosebită. O serie de resurse turistice și culturale au potențial ridicat în a fi (mai bine) valorificate, însă rămân în umbră din cauza dificultăților de acces (în lipsă sau nemodernizate) și a lipsei unor amenajări minime care să permită vizitarea lor în condiții optime. În ciuda potențialului ridicat, activitatea turistică este concentrată în câteva centre, restul obiectivelor rămânând în mare măsură nevalorificate.

Infrastructura publică de turism este în continuare precară, în ciuda investițiilor realizate în perioadele anterioare de programare impunându-se o serie de măsuri care să conducă la îmbunătățirea situației existente în prezent.

Acțiunea sprijinită în cadrul prezentului apel de proiecte este Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice și se poate realiza prin: 

construirea, extinderea, modernizarea, dotarea infrastructurilor specifice, necesare valorificării resurselor turistice;
sprijinirea unor proiecte inovative de diversificare a serviciilor și activităților turistice cu scopul creșterii accesibilității obiectivelor turistice: telegondole, telescaun, via ferrata etc;
amenajarea traseelor turistice folosind soluții prietenoase cu mediul (trasee montane marcate, puncte de observare, foișoare, popasuri, puncte salvamont etc.);
amenajări aferente zonelor de relaxare și agrement aflate în proximitatea resurselor turistice;
utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție care se regăsesc/ sunt propuse pe amplasamentul acestuia;
activități complementare necesare asigurării funcționalității intervențiilor

Se va avea în vedere ca investițiile să nu producă efecte negative asupra zonelor naturale din vecinătate (arii naturale protejate, păduri, pajiști valoroase, zone umede etc). Amenajarea spațiilor verzi în cadrul suprafețelor cu infrastructură de turism se va face cu specii autohtone. Viitoarele investiții vor fi realizate pe suprafețe de teren cu regim de construire redus (POT redus), astfel încât să fie evitate efectele negative recurente asupra biodiversității în etapa de funcționare a investițiilor. Resursa turistică să fie valorificată fără a crea presiune asupra biodiversității.

Se recomandă intervenții asupra unor spații naturale bogate în biodiversitate, zone verzi care aduc beneficii importante serviciilor ecosistemice, cu un grad ridicat de naturalitate, dar și zone de acces, alei, iluminat specific, platforme de popas etc.

Intervențiile vor avea în vedere interdependența acțiunilor și dezvoltarea ecosistemului urban în ansamblu, rezultatele și beneficiile pe termen lung, nevoile și provocările zonelor în ansamblul lor, încurajarea spiritului civic, dar și a colaborării între mediul public și cel privat.

În următoarea perioadă va fi organizat un eveniment pentru prezentarea Ghidului Solicitantului, iar pe parcursul acestuia elaboratorii Ghidului vor sta la dispoziția celor interesați pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri. Dacă doriți să participați la acest eveniment vă invităm să ne transmiteți un e-mail pe adresa regio@nord-vest.ro prin care să vă exprimați interesul pentru participarea la acest eveniment.

Vă invităm să contribuiți activ și să transmiteți observațiile/comentariile/întrebările/solicitările dumneavoastră cu privire la conținutul Ghidului Solicitantului și anexelor acestuia la adresa regio@nord-vest.ro.

Prezentul apel contribuie la îndeplinirea obiectivului de politică 2  „O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale”, prioritatea  7 „O regiune atractivă”, obiectiv specific 5.1 „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane”, acțiunea b) „Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice” din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
A fost semnat proiectul „Modernizarea infrastructurii educaționale pentru studenții Facultății de Medicină și Farmacie – corp C2, campus III – Cod SMIS 304295 între ADR Nord-Vest și Universitatea Oradea
Articolul următor
Ghidul Solicitantului 722 – Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (rural) a fost publicat astăzi, 15 martie 2024, de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)
Meniu
Sari la conținut