Ghidul Solicitantului 621.C – Centre de testare pentru orientarea educațională a elevilor a fost publicat astăzi, 8 mai 2024 în consultare publică

Consultare Publică pentru 621.C – Centre de testare pentru orientarea educațională a elevilor

Solicitanții pot beneficia de fonduri de până la 3.000.000 euro.

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere și beneficiază de o alocare totală de 5.294.118 euro iar Ghidul Solicitantului în varianta pentru consultare publică se regăsește în secțiunea https://regionordvest.ro/consultare/.

Solicitanți Eligibili

A. Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) definite conform prevederilor OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, respectiv:

Județ;
Municipiu reședință de județ;
Municipiu;
Oraș;
Comună.

B. Instituții ale administrației publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorității publice locale, desprinse din aparatul Primăriei/Consiliului Județean, cu bugetul aprobat prin HCL/HCJ, care derulează proceduri de achiziții publice având personalitate juridică și care au primit în administrare infrastructura educațională (Exemplu: acele entități, Direcție/Serviciu, desprinse din aparatul Primăriei, aflate sub coordonarea Consiliului Local, cu bugetul aprobat prin HCL, care derulează proceduri de achiziții publice având personalitate juridică și care au primit în administrare infrastructura educațională).

C. Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale menționate la punctul A. și instituții ale administrației publice locale menționate la punctul B.

Liderul parteneriatului va fi reprezentat de unitatea administrativ-teritorială.

Localizarea solicitanților eligibili poate fi în mediul urban sau rural, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

 

Tipul de acțiune prevăzută în cadrul prezentului apel de proiecte este Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul educației timpurii și învățământului primar și secundar, prin: construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea și dotarea unor centre de testare pentru orientarea educațională a elevilor.

Activități eligibile

Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii pentru centrele de orientare educațională sunt activități eligibile obligatorii.

Dotarea infrastructurii educaționale este eligibilă numai împreună cu una din activitățile de construire/reabilitare/modernizare/extindere.

 

Vă invităm să contribuiți activ și să transmiteți observațiile/comentariile/întrebările/solicitările dumneavoastră cu privire la conținutul Ghidului Solicitantului și anexelor acestuia la adresa regio@nord-vest.ro.

Implicarea entităților interesate de acest Ghid al Solicitantului este importantă pentru concretizarea unui apel de proiecte adaptat pentru nevoile din regiune iar din acest motiv, aspectele fiind analizate de către experții din cadrul Autorității de Management a PR NV 2021-2027 și în cazul în care se constată că cele solicitate au o justificare, clarificările/modificările sunt transpuse în forma finală a Ghidului Solicitantului.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data lansării, până în data de 29 mai 2024.

Ghidul în versiunea pentru Consultare Publică se poate descărca folosind următorul link:

Ghidul Solicitantului 621.C – Centre de testare pentru orientarea educațională a elevilor (versiunea Consultare Publică)

Mai multe informații și detalii găsiți aici

Pentru observații și/sau sesizări, vă rugăm să folosiți formularul disponibil la adresa: https://regionordvest.ro/consultare/.

 

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

 

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

 

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

 

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro

 

Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro

 

Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro

 

Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro

 

Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro

 

Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro

 

Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro

 

Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

 

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
CORRIGENDUM nr.2 pentru Ghidurile Solicitantului 712, 722, 713, 723
Articolul următor
CORRIGENDUM pentru Ghidurile Solicitantului 522.A, 714.A și 131.C
Meniu
Sari la conținut