Ghidul Solicitantului 121 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a fost lansat astăzi, 28 august 2023, de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 28 august 2023, Ghidul Solicitantului 121 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada:  2 octombrie 2023, ora 10:00 – 1 aprilie 2024, ora 10:00.

Descarcă – Ghidul Solicitantului 121 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE aferente acestui apel de proiecte constau în: 

• Achiziția de echipamente hardware TIC (tehnologia informației și comunicațiilor) și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului;
• Achiziția de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
• Realizarea rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
• Achiziționarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului (inclusiv software dezvoltat și/sau adaptat conform cerințelor beneficiarului), configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
• Achiziționarea de sisteme de inteligență artificială, machine learning, realitate augmentată, virtual reality;
• Achiziționarea de Website a companiei;
• Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
• Achiziție de servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
• Achiziție de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
• Achiziție de soluții din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;
• Achiziție de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele;
• Achiziție de servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice privind digitalizarea de care au nevoie IMM-urile.

Domenii orientative pentru ghidarea investițiilor aferente proiectelor de digitalizare propuse de către solicitanți în cadrul prezentului apel:
• Managementul datelor financiare. Obținerea, stocarea și examinarea datelor financiare ale solicitantului.
• Managementul resurselor umane. Adaptarea angajaților solicitantului la mediul digital. Instrumente pentru eficientizarea comunicării și a relațiilor companie-angajat.
• Managementul relațiilor cu clienții.
• Managementul resurselor. Accesul la date despre gestionarea activelor (materii prime, inventar, resurse financiare, etc.).
• Comunicare și relații cu clienții. Informații despre solicitant disponibile online pe baza cuvintelor cheie introduse în motoarele de căutare.
• Digitalizarea proceselor din cadrul organizației solicitantului.
• Politica și practicile de securitate. Capacitatea de recuperare cu operativitate a accesului la date în cazul pierderii acestuia.
• Digitalizarea în producție. Automatizare/informatizare/digitalizare.
• Senzori de măsurare care transmit date serverelor în vederea optimizării producției;
• Dispozitive/soft-uri pentru urmărirea în timp real a proceselor de producție;
• RFID (Identificare prin radio-frecvență) sau o altă funcționalitate digitală similară pentru a urmări piesele și subansamblele sau produsele finite în procesul de producție;
• Sisteme care utilizează realitate virtuală/realitate augmentată pentru instruirea personalului din producție/întreținere sau în alte aplicații.
• Alte activități/procese de digitalizat.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
Ghidul Solicitantului 111 – Proiecte din domenii de specializare inteligentă (cercetare) pentru întreprinderi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a fost lansat astăzi, 25 august 2023, de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)
Articolul următor
Evenimentul LevelUP x iScale realizat de către departamentul inovare și atragerea investițiilor – INNO
Meniu
Sari la conținut