GHIDUL SIMPLIFICAT -Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest

ADR Nord-Vest lansează  GHIDUL SIMPLIFICAT Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, și anexele aferente.

Toate detaliile legate de procesul de depunere și selecția fișelor de proiecte se regăsesc în Ghidul Simplificat, care poate fi consultat mai jos.

Descarcă arhiva ce conține ghidul și anexele aferente de pe butonul de mai jos:

Puteți descărca toate documentele separat cu un click pe butoanele de mai jos:

Termenul limită pentru depunerea fișelor de proiect din domenii aferente specializării inteligente este vineri, 18 decembrie 2020, ora 12.00. Depunerea se va face în format electronic, pe adresa de e-mail: inno@nord-vest.ro.

Cu o alocare de 10.319.095 RON pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest,  Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Administrator al schemei de Ajutor de Minimis la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest, va finanţa elaborarea următoarelor tipuri de documentații tehnico-economice pentru proiectele din domenii aferente Specializării Inteligente:

● studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
● proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
● proiectul tehnic de execuție.

Opțional, se poate solicita sprijin și pentru documentații de tipul: plan de afaceri; studiu de marketing;  studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;    studiu arheologic, studiu hidrologic;  studiu topografic; documentație cadastrală; precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domenii aferente Specializării Inteligente.

Categoriile de beneficiari eligibili, conform OUG 88/2020,  sunt:

  • unitățile administrativ teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari;
  • parteneriatele între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari;
  • universități,
  • institute de cercetare,
  • ONG-uri,
  • alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare,
  • microîntreprinderile
  • întreprinderile mici, mijlocii și mari.

Documente suport aferente Ghidului Simplificat – Condiții Specifice: Ordinul 894 din 2020 si Ghidul AM POAT.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: inno@nord-vest.ro.

Articolul anterior
Achiziție servicii medicale și de medicina muncii
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 şi Creşa nr. 3”
Meniu
Sari la conținut