Un set de Corrigendum-uri pentru ghidurile aferente apelurilor de proiecte 131.B, 131.C și 131.D sunt emise de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite corrigendum-uri pentru ghidurile aferente apelurilor de proiecte 131.B, 131.C, 131.D.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică următoarele:

Corringendumurile prevăd și modificarea datei la care pot fi depuse cererile de finanțare. Apelurile vor fi deschise după cum urmează:
 
131.B – 25 Septembrie 2023, ora 10:00 – 25 Martie 2024, ora 10:00
131.C – 19 Septembrie 2023, ora 10:00 – 18 Martie 2024, ora 10:00
131.D – 21 Septembrie 2023, ora 10:00 – 20 Martie 2024, ora 10:00 
CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131.B – Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.B/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, ghid aprobat prin decizia nr. 57/11.08.2023.
CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131. C – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologii și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.C/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, ghid aprobat prin decizia nr. 58/11.08.2023.
CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131.D – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.D/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, ghid aprobat prin decizia nr. 59/11.08.2023.

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-umului și al ghidului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a fiecărui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

In the financial year 2021-2027, public authorities and institutions, the business environment, the academic and research environment and NGOs can obtain funding.

The Northwest Regional Program benefits from a total allocation of 1,437,252,471 euros.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

More information about the Northwest Regional Program for 2021-2027 is available here, and the program can be consulted here.

  

Previous Post
ADMA TranS4MErs – Servicii pentru transformarea digitală a firmelor din industrie
Next Post
Al doilea Corrigendum pentru ghidul aferent apelului de proiecte 132.A.1
Menu
Skip to content