TRAM

TRAM – Elaborarea de noi planuri de acțiune pentru o mobilitate urbană sustenabilă

– Towards new Regional Action plans for sustainable urban Mobility –

https://www.interregeurope.eu/tram/

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest implementează în perioada aprilie 2016 – martie 2021, proiectul TRAM, finanțat prin programul de cooperare interregională Interreg Europe 2014-2020, componenta „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”.

Obiectivul general al proiectului TRAM este îmbunătățirea politicilor urbane prin valorificarea experienței regiunilor partenere prin intermediul schimburilor de experiență pe trei teme cheie (logistică urbană, acces urban, utilizarea sistemelor de transport inteligente) și prin realizarea planurilor de acțiune pentru creșterea impactului Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă prin mobilizarea stakeholder-ilor locali.

Având suportul Comitetelor Regionale de Reprezentanți și prin vizite de bune practici s-au identificat bunele practici din domeniul mobilității urbane în cadrul fiecărei regiuni partenere, acestea urmând a fi transferate integral sau parțial prin implementarea Planurilor de acțiune în perioada aprilie 2019 – decembrie 2020.

Consorțiul proiectului este alcătuit din agenții de dezvoltare regională sau locală cu atribuții în domeniul mobilității urbane din 7 țări partenere:

  • Regiunea Marche din Italia (coordonator)
  • Agenția pentru Lucrări Publice din Andalucia, Spania
  • Regiunea Blekinge, Suedia
  • Municipiul Miskolc, Ungaria
  • Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, România

Bugetul total al proiectului este de 1.264.078 euro, din care 1.074.466 euro finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Bugetul aferent ADR Nord-Vest este de 122.390 euro, la care se adaugă 30.750 euro pentru finanțarea implementării unei acțiuni pilot (detalii mai jos).

Descarcă Broșura click aici

  • COMITETUL REGIONAL DE REPREZENTANTI – for reprezentativ pentru domeniul mobilității urbane sustenabile la nivelul Regiunii Nord-Vest

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, comitetul este constituit din reprezentanți ai 16 organizații, administrații publice locale, asociații de dezvoltare inter-comunitară, agenții pentru protecția mediului, asociații, clustere și universități.

Rolul Comitetului Regional de Reprezentanți TRAM este de a oferi input pentru elaborarea Planului de acțiune precum și de a contribui la implementarea acestuia. Pe parcursul implementării proiectului, membrii CRR TRAM au oferit suport în procesul de identificare a exemplelor de bune practici din Regiunea Nord-Vest – relevante în domeniul de interes al proiectului – în analizarea și ierarhizarea lor și au participat la diferite evenimente și vizite de studiu organizate în cadrul proiectului. În etapa a doua a proiectului membrii CRR vor fi implicați în activitățile concrete propuse a fi implementate în cadrul Planului de Acțiune.

În perioada de derulare a proiectului TRAM membrii CRR se întâlnesc odată la 6 luni pentru a discuta aspecte legate de îmbunătățirea politicilor în domeniul mobilității urbane la nivel   regional, of despre  revizuirea și îmbunătățirea implementării Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă și pentru a elabora recomandări/propuneri în vederea îmbunătățirii programelor de finanțare în domeniu.

  • SCHIMB DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL MOBILITĂȚII URBANE

În prima etapă a proiectului au fost sintetizate și analizate în total 45 bune practici, 9 din fiecare regiune. După o analiză mai detaliată, 16 dintre acestea au fost publicate și pe siteul Interreg Europe, fiind considerate cele mai bune practici din domeniu:

https://www.interregeurope.eu/tram/good-practices/

În urma identificării bunelor practici au fost organizate în total cinci vizite de studiu, fiecare regiune parteneră evidențiind exemplele de succes care au contribuit la îmbunătățirea mobilității urbane pe trei teme principale de interes: reducerea emisiilor, noi politici de transport și sisteme inteligente de transport. La aceste vizite de studiu – alături de echipa de proiect ADR Nord-Vest – au participat și membri ai CRR TRAM, aceștia interacționând direct cu echipele locale, identificându-se elementele de succes care vor fi adoptate și adaptate pentru a fi transferate în funcție de nevoile locale. Vizitele de studiu au avut loc după cum urmează:

Karlskrona, Suedia: http://www.nord-vest.ro/solutii-pentru-transport-verde-dezbatute-la-karlskrona-suedia/

Nord-Vest, România: http://www.nord-vest.ro/partenerii-tram-in-vizita-de-studiu-in-transilvania-de-nord/

Sevilia, Spania: www.nord-vest.ro/vizita-de-studiu-si-de-bune-practici-in-mobilitate-urbana-la-sevilia-regiunea-andalucia-spania/

Miskolc, Ungaria: https://www.interregeurope.eu/tram/events/event/1267/tram-4th-study-visit-in-miskolc-hungary/

Ancona, Italia: http://www.nord-vest.ro/adr-nord-vest-in-vizita-de-bune-practici-in-domeniul-mobilitatii-urbane-la-ancona-italia/

  • PLAN REGIONAL DE ACȚIUNE PENTRU MOBILITATE URBANĂ SUSTENABILĂ

Planul de Acțiune pentru îmbunătățirea mobilității urbane în regiunea Nord-Vest a României este rezultatul unui amplu proces de schimburi de experiență și transfer de cunoștințe. Procesul de elaborare a planului a început cu identificarea bunelor practici în domeniul mobilității urbane pe trei tematici specifice: 1. Politici de Transport, 2. ITS (Sisteme Inteligente de Transport) și 3. Transport Verde (cu emisii reduse de carbon). În primul an al proiectului au fost identificate 45 de bune practici pentru care au fost realizate fișe conținând informații relevante despre inițiativă: obiective, indicatori, lecții învățate etc. Cele 45 de bune practici au fost analizate în profunzime prin vizite de studiu, prezentări publice sau dezbateri.

Pentru a consolida transferul de cunoștințe între partenerii proiectului, fiecare organizație a elaborat un Plan de Acțiune (PA) prin care transferă idei, acțiuni sau proiecte extrase din cele 45 de bune practici selectate. În Regiunea Nord-Vest, rolul Planului de acțiune este de a îmbunătăți impactul Axei 4. din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

Planul de Acțiune este împărțit în două părți pentru care experții ITRE au elaborat o metodologie comună ce urmărește filtrarea și extragerea ideilor relevante din lista de 45 de bune practici și transformarea acestora în acțiuni ce urmează să fie puse în practică de fiecare partener din proiect. Prima parte a Planului se referă la selectarea celor mai importante bune practici din perspectiva fiecărui partener din proiect, având în vedere potențialul de a contribui la îmbunătățirea mobilității urbane în regiunea sau orașul respectiv. A doua parte prezintă acțiunile detaliate pe care partenerii din proiect decid să le pună în aplicare în regiunea lor, valorificând astfel cunoștințele acumulate pe parcursul proiectului. Acțiunile prezentate au legături puternice cu cele mai bune practici selectate.

După finalizarea versiunii preliminare a Planului de Acțiune, ADR Nord-Vest a organizat propriul atelier tip peer-review la Miskolc unde experții ITRE împreună cu 10 membri ai Comitetului Regional de Reprezentanți au avut ocazia să evalueze documentul și să ofere feedback pentru îmbunătățirea calității generale a acestuia. Versiunea finală a fost aprobată de membrii CRR în martie 2019 în cadrul celei de-a șasea întâlniri a Comitetului.

Link plan acțiune engleză

Link plan acțiune română

  • ACȚIUNE PILOT FINANȚATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI TRAM PRIN PROGRAMUL INTERREG EUROPE 2014-2020

În vederea facilitării schimbului de experiență, Programul Interreg Europe oferă sprijin pentru transferul bunelor practici între regiunile partenere sub forma unui suport financiar, fondurile respective fiind destinate testării posibilităților de transpunere a ideilor de succes dintr-o regiune în alta. În perioada decembrie 2018 – martie 2019 echipa de proiect TRAM a lucrat la elaborarea unei propuneri în acest sens, inițiativa fiind selectată pentru finanțare de către Comitetul de Monitorizare al Programului Interreg Europe în data de 26 martie.

Obiectivul acțiunii pilot este de a testa oportunitatea transferului unei bune practici privind utilizarea de platforme online pentru motivarea cetățenilor de a utiliza mijloace alternative nepoluante de transport și implementarea soluției în două municipii pilot din Regiunea Nord-Vest. Dacă inițiativa se va dovedi a fi un succes, soluția va putea fi adoptată și de alte municipii din cadrul regiunii.

Bugetul total al acestui mini-proiect este de 30.750 euro, din care 85% finanțare nerambursabilă provenită din bugetul Programului și 13% cofinanțare din partea MDRAP, restul fiind asigurat din bugetul propriu al ADR Nord-Vest. Principala activitate în cadrul inițiativei este dezvoltarea unei soluții IT care să răspundă nevoilor utilizatorilor și care să atragă un număr semnificativ de utilizatori, un accent deosebit fiind pus și pe organizarea de traininguri pentru reprezentanții autorităților publice privind utilizarea datelor rezultate în cadrul procesului de planificare urbană precum și pe căutarea partenerilor/sponsorilor pentru asigurarea durabilității inițiativei.

Mai multe detalii despre buna practică ce urmează a fi transferată găsiți aici:

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2219/use-of-gamification-platforms-to-boost-sustainable-mobility/

Acțiunea pilot urmează să fie implementată în perioada aprilie 2019 – decembrie 2020, fiind parte din Planul de acțiune al proiectului pentru îmbunătățirea implementării Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă în cadrul celor șase municipii reședință de județ din regiune, elaborat de ADR Nord-Vest cu suport din partea Civitta Strategy & Consulting SA și membrii Comitetului Regional de Reprezentanți TRAM.

Project team:

Gergely TÖRÖK – manager de proiect

Cristina DAVID, Ioana BRADEA – experți implementare

Angela MAN – expert financiar

Previous Post
InnoCap Transylvania 2015-2016
Next Post
Debutează proiectul NEPTUNE: Accelerator de soluţii inovative pentru industriile albastre
Menu
Skip to content