Semnare contract de finanțare pentru implementarea proiectului nr. 126458, intitulat: „Scuar Ghinda”

Domnul Ovidiu Teodor CREŢU, primarul municipiului Bistrița, a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului nr. 126458, intitulat: „Scuar Ghinda”.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020 în cadrul Axei Prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv Specific – Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile resedință de județ.

Scopul proiectului este reconversia funcțională a unui teren neutilizat/ degradat din municipiul Bistrița, în localitatea componentă Ghinda și transformarea lui în zonă de agrement și petrecerea timpului liber pentru comunitate, cu impact benefic asupra mediului – reabilitare terenuri degradate, stabilizare, vegetare.
Proiectul propus contribuie astfel la realizarea obiectivului specific al Priorității de investiți 4.2 din POR 2014-2020, respectiv: Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de județ.

Perioada de implementare a proiectului este de 31 luni, respectiv între data 01.04.2018 și data 31.10.2020, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare.

Valoarea totală a proiectului este de 1.094.575,86 lei, din care sprijin financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 585.410,37 lei.

Previous Post
Documente strategice elaborate la nivel regional adresate Industriilor Culturale și Creative
Next Post
Documente strategice elaborate la nivel regional adresate Industriilor Culturale și Creative
Menu
Skip to content