Restaurarea castelului din Gilău – proiect de conservare a patrimoniului finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Potențialul turistic al Castelului Wass-Banffy din satul Gilău, comuna Gilău, județul Cluj va fi revalorificat prin intermediul unui proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiții 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural a REGIO 2014-2020.

Proiectul „Restaurarea castelului din Gilău și amenajări exterioare aferente“ este implementat de Fundația Traditio Transylvanica. Valoarea totală a proiectului este de 21,89 milioane de lei, finanțarea nerambursabilă alocată reprezentând 98% din total.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea atractivității turistice a Castelului Wass-Banffy  (Barcsay), prin valorificarea potențialului acestuia, ca urmare a restaurării imobilului. Prin implementarea proiectului, pe o durată de 48 de luni de la semnarea contractului de finanțare, se preconizează o creștere medie a numărului anual de vizitatori la Castelul din Gilău cu 6%.

Istoria castelului este una îndelungată, fiind locuit de înalți prelați sau familii nobiliare din perioada Renașterii până în anul 1945. Chiar dacă doar câteva fragmente au supraviețuit din cea mai veche parte a construcției, castelul a fost menționat pentru prima dată în documente oficiale în anul 1428, ca reședință a Episcopului Transilvaniei.

 

Previous Post
Achiziție servicii de internet, telefonie și televiziune
Next Post
Achiziție servicii monitorizare, intervenție și antiefracție
Menu
Skip to content