REGIO –  Corrigendum la Ghidul specific PI 10.1b –învăţământului obligatoriu

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publicea publicat un corrigendum la ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent REGIO, Axa prioritară 10, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului obligatoriu.

Data limită de depunere a proiectelor în cadrul acestui apel se prelungește de la 04 mai 2018 la 09 iulie 2018, 12.00. De asemenea, corrigendumul face referire şi la avizul Ministerului Educației Naționale care se poate aduce până în etapa de precontractare sub rezerva demonstrării de către solicitantul de finanţare a realizării demersurilor necesare obţinerii Avizului înainte de depunerea cererii de finanţare.

Corrigendum to G.S10.1b – April 2018

De asemenea corrigendum-ul se poate găsi şi pe site-ul oficial al programului www.inforegio.ro secţiunea Apeluri de proiecte

Previous Post
Achizitie de servicii postale si de curierat rapid
Next Post
CORRIGENDUMUL NR.1 LA APELUL DESCHIS PENTRU IDENTIFICAREA PROIECTELOR STRATEGICE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-VEST
Menu
Skip to content