Regio 2014-2020: Ghiduri specifice modificate pentru 4.4 și 4.5

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a modificat ghidurile solicitantului pentru apelurile deschise în cadrul Axei 4 care vizează creșterea calității infrastructurii educaționale și de acces la educația timpurie.

Potrivit Sintezei modificărilor, „O cerere de finanţare depusă în cadrul prezentului apel poate viza un singur obiectiv de investiţii, respectiv o singură unitate de infrastructură educaţională, sau mai multe obiective de investiţii, repectiv mai multe unităţi de învăţământ, chiar dacă identificarea obiectivului de investiţii se face pe mai multe numere cadastrale“, iar „Unitatea de infrastructură educaţională reprezintă unitatea de învăţământ subiect al cererii de finanţare, indiferent dacă aceasta are personalitate juridică sau este arondată unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică“. Un potențial beneficiar poate depune mai multe cereri de finanțare.

O altă modificare, operată în ambele ghiduri specifice, prevede ca „La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv copii încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii“.

Important de reținut este faptul că nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire, nici acelea care propun exclusiv dotarea unităţii de infrastructură.

În capitolul 5 – Completarea cererilor de finanțare, în secțiunea 5.3.1 a fost extins termenul până la care beneficiarul poate să facă înscrierea definitivă a dreptului de proprietate, de la 3 la 12 luni: „Se poate accepta ca înscrierea dreptului de proprietate să fie provizorie, urmând ca în eventualitatea semnării contractului de finanţare, beneficiarul să finalizeze demersurile necesare înscrierii definitive în maxim 12 luni de la semnarea contractului de finanţare“.

În plus, pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 50 de puncte.

Ghidul specific OS 4.4 modificat

Cu excepția prevederii privind punctajul minim, toate modificările menționate se regăsesc în Summary of changes aduse la Ghidul specific OS 4.5.

 

Previous Post
Achiziție servicii de reînnoire a semnăturii electronice
Next Post
Achiziție servicii de reînnoire a semnăturii electronice
Menu
Skip to content