REFERENT EVIDENȚĂ OPERAȚIUNI, un post pe perioadă determinată de 2 ani, normă întreagă, în cadrul Direcției Implementare POR

ADR Nord-Vest is putting the following post to competition: REFERENT EVIDENȚĂ OPERAȚIUNI, un post pe perioadă determinată de 2 ani, normă întreagă, în cadrul Direcției Implementare POR.

Main Responsibilities:

 • Gestionarea documentelor referitoare la evidenţa cererilor de finanţare / contractelor de finanţare;
 • Arhivarea documentelor Direcţiei Implementare POR;
 • Atribuţii legate de corespondenţă şi expediţie;
 • Activităţi administrative.

Requirements:

Education and qualifications:

 • studii universitare, nivel licenţă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale, aşa cum sunt prevăzute în HG nr. 615/2017:
  • „Ştiinţe sociale”;
  • „Ştiinţe inginereşti”;

The experience:

Experienţă de minimum 6 luni, ulterior licenţierii, în unul dintre domeniile: secretariat, arhivare, operare baze de date; contabilitate primară.

Knowledge/skills/competences:

 • Cunoştinţe de operare PC-Ms Word si Excel și programe statistice;
 • Cunoştinţe de secretariat;
 • Stress resistance; patience; diplomacy; self-control capacity; responsibility; sociability; balance, emotional stability; developed ethical sense; orientation towards discipline, order, punctuality.
 • Ability to work under pressure; the ability to maintain good relations with others; sense of responsibility; team spirit; initiative.

Bibliography for the competition:

 • Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 29 iunie 2004, modificată de O.U.G. nr. 111/2004 publicată în Monitorul Oficial nr. 1115 din 27 noiembrie 2004, cu anexa introdusă prin Rectificarea publicată în Monitorul Oficial nr. 615 din 7 iulie 2004;
 • Legea arhivei naţionale 16/1996, actualizată;
 • Legea nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;
 • The main institutions and policies of the European Union http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ro.htm

Organizational information:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 01.03.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 08.03.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
  • copy of identity document;
  • CV dated and signed;
  • the letter of intent with the date of submission and signature;
  • copies according to study documents;
  • copies of the documents certifying the professional experience (according to the requirements), signed and stamped, with the registration number from the employer;
  • copies of any official legal documents, relevant to prove training/certifications and/or acquired knowledge (signed, stamped and with registration number);
  • certificate issued by the family doctor or qualified medical units, from which it can be concluded that the person in question is fit to perform the work for which he is applying for employment (issued no more than 6 months before the competition);
  • the criminal record (valid for 6 months from the date of issue) or declaration on your own responsibility that there are no entries in the criminal record.
 • în data de 13.03.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 19.03.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 22.03.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 28.03.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respective rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 30.03.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.
Previous Post
Machete usor de editat pentru identitatea vizuala a proiectelor finantate prin REGIO
Next Post
Regio: Modificarea unei prevederi din ghidul specific pentru 2.1.A Microîntreprinderi (apel închis)
Menu
Skip to content