OBIECTIVE DE PATRIMONIU ÎN VIZOR: ÎNTÂLNIRE REGIONALĂ “RECAPTURE THE FORTRESS CITIES”

Bologa a fost gazda întâlnirii regionale organizată în 30 iulie de ADR Nord-Vest în cadrul proiectului european RFC Revitalization of Fortress Cities, cu participarea a 15 experți ingineri constructori, arhitecți, proiectanți, arheologi și reprezentanți ai muzeelor din regiune.

Vizita ghidată a fost facilitată de directorul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT), dl. Felix Marcu, precum și de primarul comunei Poieni, dl. Boca Gheorghe-Constantin, fiind dezbătute și analizate etapele lucrărilor, provocări și soluții, perspective de dezvoltare ulterioară și finanțare, precum și posibilități de revitalizare prin angrenarea în circuite turistice, organizarea de evenimente și implicarea comunității locale prin inițiative private.   

  • Castrul roman de la Bologa, monument de clasa A, datează din anul 106 p.Chr. și a servit drept garnizoana cohortelor a II-a Hispanorum and I Aelia Gaesatorum, cu misiunea de a controla granițele Imperiului Roman. Amplasat în zona cunoscută sub numele de Grădiște, ruinele castrului sunt în prezent acoperite de vegetație, nefiind vizibile.  Cercetări arheologice au fost realizate în anii ’30, și ulterior în anii ’50-’60. Acestea au fost reluate în 2012 pentru stabilirea gradului de autenticitate și integritate în vederea finanțării pe Programul Operațional Regional, ruinele fiind ulterior  reacoperite în vederea conservării. Rămâne unul dintre obiectivele de interes strategic în portofoliul de proiecte pentru perioada 2021-2027.

  • Cetatea Bologa, monument de clasa B, restaurat prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) în perioada 2019 – 2021, își deschide porțile turiștilor, comunității și publicului larg, punând în valoare vestigii care datează din secolul XIII, aflându-se o perioadă inclusiv în proprietatea domnitorului Mircea cel Bătrân. Cu un trecut tumultos, dominat de asedii otomane, cetatea pierde mare parte din ziduri și incintă. În urma reconstruirii parțiale, soluția arhitecturală utilizată, de a acoperi zidurile cetății și turnurile cu un strat protector de vegetație reprezintă o bună practică, împărtășită de reprezentanții MNIT experților din cele 7 țări partenere în cadrul atelierelor organizate în cadrul proiectului RFC.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de organizație parteneră într-un consorțiu european din șapte țări, implementează proiectul RFC la nivelul Regiunii Nord-Vest în perioada 2019-2023, angrenând în schimburi de bune practici pe teme de patrimoniu cultural instituții publice și private cu rol de administratori de monumente, muzee, universități, asociații, experți în domeniul patrimoniului din cele 6 județe ale regiunii.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea politicilor regionale și locale prin identificarea, analiza și valorificarea potențialului patrimoniului cultural din perspectiva regenerării urbane, a turismului și a angrenării în alte activități economice, precum și prin promovarea și transferul de bune practici și expertiză în domeniu între regiunile partenere.

Urmare a schimburilor de bune practici, a unei Analize Regionale și a inventarului necesarului de finanțare, un Regional Action Plan for the valorization of historical heritage va fi elaborat și monitorizat în cadrul proiectului. Dintre proiectele incluse în portofoliul regional pentru perioada 2021-2027, șase proiecte care vizează obiective de patrimoniu cu potențial turistic beneficiază în prezent de finanțarea pregătirii documentației tehnice prin Programul Operațional de Asistență Tehnică (POAT 2014-2020), finanțare acordată de Guvernul României prin OUG 88/2020: https://www.nord-vest.ro/portofoliu-de-proiecte-in-pregatire-pentru-perioada-2021-2027/

To be aware of the activities organized within the project and to learn new information about cultural heritage through the lens of fortress cities, we invite you to sign up for the RFC newsletter, following this link:  http://eepurl.com/gKPje9

Article by:

Ioana Dragoș, project manager

Previous Post
Proiecte Interreg Europe: noi întâlniri ale reprezentanților regionali
Next Post
OBIECTIVE DE PATRIMONIU ÎN VIZOR: ÎNTÂLNIRE REGIONALĂ “RECAPTURE THE FORTRESS CITIES”
Menu
Skip to content