Modification of the contract form within the Applicant's General Guide for the 2014-2020 ROP

În data de 28.11.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a clauzelor specifice destinate apelurilor de proiecte nefinalizate, POR 2014-2020. Modificarea prevede clarificarea modalităţii mecanismului platilor pentru beneficiarii contractelor de finantare destinate proiectelor nefinalizate, respectiv direct de acestia prin reintregirea sursei de finantare sau de catre AMPOR/MDRAP (ex. finantari din PNDL, POR 2007-2013, alte PO uri). Acest ordin se refera la prioritatile de 3.2, 4.1, 5.1, 6.1, 8.1, 8.2, 10.1.

In completare, la ghidul aferent 10.1 apel dedicat Ministerului Educaţiei Naţionale, secţiunea Secţiunea 4.1 ”Eligibilitatea solicitanţilor şi partenerilor”, punctul ”Drepturi asupra infrastructurii (teren/clădire)” se modifică pentru corelarea cu ordinul MDRAP nr. 5525/28.08.2018, fiind o eroare în publicarea formei consolidate a ghidului respectiv.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidurile specifice rămân neschimbate.

Changes are published on the program website www.inforegio.ro

***

Regional Operational Program 2014-2020 is one of the operational programs from the 2014-2020 generation implemented in Romania, co-financed from the European structural and investment funds and managed by the Ministry of Regional Development and Public Administration, as the Management Authority.

Previous Post
Modification of the contract form within the Applicant's General Guide for the 2014-2020 ROP
Next Post
Professional training services on the subject of OSH
Menu
Skip to content