Modificare la Ghidurile specifice pentru apelul de proiecte – Axa prioritară 1

Astăzi, 12 octombrie 2018, au fost făcute câteva modificări la Ghidurile specifice pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1 și respectiv POR/2017/1/1.1.B./1, Axa prioritară 1, Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Ghidurile solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1 si POR/2018/1/1.1.B./1, Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C – Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT și respectiv Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor tehnologice și științifice din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, au fost modificate astăzi, 12.10.2018.

Modificările sunt legate de actualizarea alocărilor regionale în cadrul respectivelor apeluri de proiecte în conformitate cu Decizia Comitetului de Monitorizare a POR 2014-2020 (CMPOR) nr. 96/2018.

Astfel, valoarea solicitată a proiectelor depuse în cadrul fiecărei regiuni de dezvoltare nu depășeste alocarea regională actualizată pentru apelul închis POR/2017/1/1.1.C./1, nefiind astfel afectat tratamentul egal al solicitantilor la finanțare.

Pentru apelul POR/2018/1/1.1.B./1 a fost corectată eroarea materială din cadrul alocării regionale pentru regiunea de dezvoltare Nord Vest pentru corelarea cu decizia CMPOR anterior menționată.
Changes are published on the program website www.inforegio.ro
***
Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.

Previous Post
Economia Circulară și oportunități de dezvoltare durabilă prin Programul de Accelerare C-Voucher de susținere a IMMurilor
Next Post
Servicii de certificare a semnaturii electronice -1 buc KIT
Menu
Skip to content