Modification of the contract form within the applicant's General Guide for the 2014-2020 ROP

În data de 05.11.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a formei de contract anexată la Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Modificarea prevede actualizarea formei de contract în conformitate cu prevederile articolului unic, pct. 1 lit. o) din Ordonanţa nr. 1 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, taxa pe valoarea adăugată neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat.

Situaţia anterior menţionată este aplicabilă în principal pentru ghidurile solicitantului aferente Obiectivelor specifice 3.2 si 4.1 din cadrul POR 2014-2020.

The rest of the conditions and provisions of the General Guide remain unchanged.

Changes are published on the program website www.inforegio.ro

***

Regional Operational Program 2014-2020 is one of the operational programs from the 2014-2020 generation implemented in Romania, co-financed from the European structural and investment funds and managed by the Ministry of Regional Development and Public Administration, as the Management Authority.

Previous Post
Servicii de certificare a semnaturii electronice -1 buc KIT
Next Post
Catering services
Menu
Skip to content