Lansarea regională a proiectului RFC- Revitalizarea Orașelor Fortărețe

Într-un cadru medieval, la Bastionul Croitorilor din Cluj-Napoca, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a organizat în data de 23 ianuarie 2020 lansarea la nivel regional a proiectului RFC – Revitalization of Fortress Cities, marcând prima întâlnire a Comitetului Regional de Reprezentanți, for de referință în domeniul patrimoniului cultural și istoric din Regiunea Nord-Vest.

Evenimentul a reunit circa 20 de reprezentanți de primării și consilii județene din Regiunea Nord-Vest, cu rol de administrare a unor obiective de patrimoniu precum castre romane și cetăți, institute de cercetare și universități, muzee și asociații de protejare, promovare și valorificare a patrimoniului.

Experții și reprezentanții autorităților locale din Regiunea Nord-Vest vor conlucra în contextul proiectului timp de 4 ani și vor beneficia de schimb de bune practici prin interacțiunea cu reprezentanți din domeniul patrimoniului din regiunile partenere din Belgia, Germania, Cehia, Slovacia, Grecia și Spania.

La prima întâlnire au fost prezentate exemple de succes de valorificare a unor locații de patrimoniu, din vizita de bune practici din Belgia, în orașul Antwerp și din proximitate, la care au participat în luna noiembrie 2019 reprezentanți ai Comitetului Regional al proiectului. Dintre locațiile din regiune, a fost prezentat exemplul de succes al reabilitării Cetății Oradea, precum și portofoliul vast de evenimente care angrenează cetatea în viața orașului și o transformă totodată în una din cele mai vizitate atracții  turistice din Transilvania. 

În cadrul inițiativei se va realiza o inventariere detaliată a obiectivelor de patrimoniu cu rol de apărare, statusul acestora cu privire la gradul de reabilitare și valorificare prin includerea lor în viața socială și economică a localității și angrenarea în circuite turistice integrate, precum și oportunitățile de finanțare pentru realizarea acestor activități prin generarea de noi proiecte de investiții sau inițiative de punere în valoare, subsumate într-un Plan Regional de Acțiune pentru Revitalizarea Patrimoniului.  

Obiectivul general al proiectului RFC este de a contribui la îmbunătățirea politicilor regionale și locale prin identificarea, analiza și valorificarea potențialului patrimoniului cultural din perspectiva regenerării urbane, a turismului și a angrenării în alte activități economice, precum și prin promovarea și transferul de bune practici și expertiză în domeniu între regiunile partenere.

Este o inițiativă complementară Axei 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural a Programului Operațional Regional 2014-2020; interacțiunile intra și inter-regionale pe perioada de implementare a proiectului au potențialul de a contribui la formularea de recomandări din prisma experților specialiști în domeniul patrimoniului pentru măsurile de sprijin care vor fi incluse în programele operaționale pentru următoarea perioadă de programare 2021-2027. Proiectul sprijină partenerii în elaborarea de planuri de acțiune pentru a integra noile practici inovatoare în strategiile de dezvoltare, din perspectiva valorificării patrimoniului cultural și istoric.

Organizațiile care fac parte din Comitetului Regional de Reprezentanți RFC pentru Regiunea Nord-Vest:

 • Consiliul local al primăriei municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale – responsabil de gestiunea unor obiective de patrimoniu precum Bastionul Croitorilor și Turnul Pompierilor
 • Primăria municipiului Turda – are în administrare Castrul Roman Potaissa
 • Primăria municipiului Bistrița – are în administrare Turnul Dogarilor
 • Primăria orașului Ardud, Satu Mare – are în administrare Cetatea Károlyi
 • Consiliul Județean Sălaj – are în administrare Castrul Roman Porolissum
 • Academia Română, Institutul de Arheologie și Istorie a Artei Cluj-Napoca
 • Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Ingineria Proiectelor și Robotică, sinergii cu proiecte anterioare precum https://dacit.utcluj.ro/    
 • Turda History Museum – conlucrează cu Primăria Turda pentru administrarea Castrului Roman Potaissa
 • Oradea City Museum – are în administrare Cetatea Oradea
 • Zalău County Museum of History and Art – conlucrează cu Consiliul Județean Sălaj pentru Castrul Roman Porolissum
 • The National History Museum of Transylvania
 • Muzeul Etnografic al Transilvaniei
 • Ordinul Arhitecților din România, Filiala Transilvania
 • Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor
 • Grupul PONT sinergii cu proiecte precum http://www.castelintransilvania.ro/
 • Asociația ARCHE sinergii cu proiectele: https://castlebreak.ro/ and http://monumenteuitate.org
 • Centrul Cultural Clujean – sinergii cu programul România Remarcabilă – https://romaniaremarcabila.ro/

Componența Comitetului ramâne deschisă și altor organizații din regiune sau din țară, potențial interesate de activitățile proiectului. 

Transilvania de Nord dispune de o bogată moștenire istorică și culturală, respectul pentru patrimoniul cultural prin conservare și reabilitare precum și angrenarea obiectivelor în viața comunității, fiind motivele pentru care Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest este organizație parteneră în acest consorțiu, prin experți ai Compartimentului Turism și ai Compartimentului Proiecte interne.

Proiectul RFC este finanțat din programul de cooperare teritorială Interreg Europe, Obiectivul 4.1. Îmbunătățirea politicilor pentru patrimoniul natural și cultural, cu un buget de 1.504.718 €, din care 147.640 € pentru Regiunea Nord-Vest.

Compartiment Proiecte Interne: Dorin Domuța – Șef Departament; Ioana Dragoș – manager de proiect

Compartiment Turism: Marius Lazin, Marius Cobârzan – experți tehnici implementare

Previous Post
Lansarea regională a proiectului RFC- Revitalizarea Orașelor Fortărețe
Next Post
A fost aprobată suplimentarea listei de proiecte eligibile aferente apelului de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Obiectiv Specific 1.2
Menu
Skip to content