Lansare apel POR/8/8.1/B/3/7 regiuni

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației a emis ordinul nr. 336/2 Martie 2022 prin care aprobă „Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/8/8.1/B/3/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 – „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi”, Obiectivul specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operaţiunea B „Centre comunitare integrate”

Perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare: 10.03.2022 orele 12.00 – 10.05.2022, orele 12.00.

Previous Post
Lansare apel POR/8/8.1/B/3/7 regiuni
Next Post
Achiziție servicii de închiriere spațiu, organizare evenimente și servicii catering pentru evenimentul ”INNOvation. Switch it on! ”
Menu
Skip to content