Lansare Apel de proiecte POR 2014-2020 – Axa Prioritară 8, Operațiunea B „Centre comunitare integrate”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 07.06.2021, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/2/7 regiuni” din cadrul Axei prioritare 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.2, Operațiunea B „Centre comunitare integrate”, aprobat prin Ordinul MDLPA nr.765/07.06.2021.

Documentul conține informațiile specifice necesare în vederea lansării apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/2/7 regiuni”, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Submission of financing applications is done using the electronic system - the MY SMIS application.

Data și ora lansării apelului de proiecte: 11.06.2021, ora 12.00.
Data și ora închiderii apelului de proiecte: 30.11.2021, ora 12.00
.

Între data publicării Ghidului specific pe site-ul www.inforegio.ro şi data lansării apelului, AM POR vor realiza demersurile necesare pentru validarea apelului în MySMIS.

Acest apel de proiecte va fi de tip necompetitiv, cu termen-limită de depunere de 6 luni, și se adresează solicitanților de finanțare care se regăsesc pe Lista celor 139 de comunități cu tip de marginalizare peste medie și severă (Anexa 14 la Ghidul specific), care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate.

* * *

The Regional Operational Program (POR) 2014-2020 is one of the programs through which Romania can access European structural and investment funds from the European Regional Development Fund (ERDF), during the current programming period.
Alocarea prezentului apel de proiecte POR/8/8.1/B/2/7 regiuni este de 7.596.589,55 milioane euro, din care 5.426.135,39 milioane euro – FEDR și 2.170.454,16 milioane euro – contribuţie naţională (bugetul de stat).
Autoritatea de Management a programului funcționează la nivelul MDLPA.

POR 2014-2020 finances projects that contribute to the general objective of increasing economic competitiveness and improving the living conditions of local and regional communities, by supporting the development of the business environment, infrastructure and services, for the sustainable development of the regions, so that they and be able to effectively manage resources and capitalize on their potential for innovation and assimilation of technological progress.

Previous Post
Lansare Apel de proiecte POR 2014-2020 – Axa Prioritară 8, Operațiunea B „Centre comunitare integrate”
Next Post
The contract related to the project "Development of sanitary and social infrastructure" was signed, Beneficiary: UAT Commune Lăzăreni
Menu
Skip to content