Inspiraţie Antreprenorială pentru Uniunea Europeană

Proiectul a fost finanţat din Programul Interreg IVC, obiectivul principal al acestuia fiind îmbunătăţirea eficacităţii politicilor de susţinere a spiritului antreprenorial, în vederea modernizării şi a creşterii competitivităţii economice a Uniunii Europene. Cei 12 parteneri, coordonaţi de către Municipalitatea Ejsberg din Danemarca, au lucrat la îmbunătăţirea politicilor în domeniu, promovând spiritul antreprenorial, inclusiv prin campanii de conştientizare la nivelul actorilor locali. Proiectul a urmărit totodată acumularea de noi cunoştinţe cu privire la spiritul antreprenorial şi la modalităţile concrete de stimulare a inspiraţiei antreprenoriale în Europa.

For other information related to the project, please access the link: www.nord-vest.ro/SERVICIIPentru…/ENSPIRE-EU–eID151.html

Rezultatele proiectului pot fi consultate la adresa: http://www.enspire.eu/

Enspire

Previous Post
Cluster de Industrii Creative Transilvania – Cluj-Napoca
Next Post
ClustArs: Excelenţă în Managementul de Clustere
Menu
Skip to content