Conference room rental

Obiect achiziţie: închiriere sală de conferință pentru desfășurarea probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de Expert tehnic în cadrul Departamentului Platforma INNO si Atragerea Investițiilor – Direcția Investiții, Relații Internaționale și Proiecte Proprii, în data de 26.10.2023 pentru un număr de 17 persoane, între orele 10-14, în Cluj Napoca, pe o rază de maximum 3 km de la sediul ADR Nord-Vest, cu acces facil la surse de alimentare cu curent electric 220V (pentru laptopuri), dotare cu 15 mese de birou individuale sau 15 locuri la mese comune cu spațiu de 1 m între locuri, plus 17 scaune.

Perioada: 26.10.2023

Cod CPV: 79952000-2

Valoare estimată în lei fără TVA: 1.000 lei
Contract: NO

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor și specificațiilor tehnice.

Termen depunere oferte: 24.10.2023, ora 10

Offers are sent by email to: achizitii@nord-vest.ro

The language of the offer is Romanian.

Informații suplimetare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 3 , cod 400118, tel. +40 264431550, fax: +40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro to the attention of the Public Procurement Office.

Previous Post
ADR Nord-Vest va gestiona fonduri europene de peste 750 mil. Euro destinate investițiilor în infrastructura publică de sănătate a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest
Next Post
Corrigendum pentru Ghidurile Solicitantului aferente apelurilor de proiecte 311.A și 312.A
Menu
Skip to content