Ghidul Solicitantului 114 – Sprijin pentru ecosistemul de inovare – ETT – Sprijinirea transferului tehnologic către IMM a fost publicat astăzi, 8 mai 2024 în consultare publică

Consultare Publică pentru 114 – Sprijin pentru ecosistemul de inovare – ETT – Sprijinirea transferului tehnologic către IMM

Solicitanții pot beneficia de fonduri de până la 3.800.000 euro.

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere și beneficiază de o alocare totală de 7.500.000 euro iar Ghidul Solicitantului în varianta pentru consultare publică se regăsește în secțiunea https://regionordvest.ro/consultare/.

Solicitanți Eligibili

a) Individual, solicitanți eligibili sunt:

Categoriile de persoane juridice care au obținut acreditarea Centru de transfer tehnologic (CTT), conform Normelor Metodologice aprobate prin HG nr. 346/2023, înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului:

institute naționale de cercetare-dezvoltare;
instituții de învățământ superior de stat sau particular acreditate;
institute și stațiuni de cercetare-dezvoltare ale Academiei Române sau ale academiilor de ramură;
societăți care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea;
institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute ca fiind de utilitate publică;
alte institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.

Pentru Centrele Europene de inovare digitală (EDIH), solicitantul eligibil este organizația EDIH-ului – entitatea juridică unică ce administrează un cluster de inovare, înregistrată în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului, conform legislației relevante în vigoare ca asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare. EDIH-ul eligibil face parte din Rețeaua de centre Europene de inovare digitală, cu rol de a stimula adoptarea pe scară largă a tehnologiilor digitale avansate de către industrie, mai ales de către IMM-uri și de către alte entități.
Pentru Clusterele de inovare, solicitantul eligibil este organizația clusterului – entitatea juridică unică ce administrează un cluster de inovare, înregistrată în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului, conform legislației relevante în vigoare ca asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Parteneriate eligibile între:

Un CTT/EDIH/Cluster eligibil conform punctului a);

and

societățile comerciale constituite în baza Legii nr. 31/1990, care se încadrează în categoria IMM- (calitatea de IMM trebuie să existe la data acordării ajutorului) și sunt înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cu sediul social sau punct de lucru, cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului.

 

Tipurile de acțiuni sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte vizează dezvoltarea ecosistemului de transfer tehnologic. Sunt avute în vedere intervenții pentru susținerea domeniilor economice prioritare la nivel regional conform RIS3 2021-2027, cum ar fi:

Sprijinirea transferului tehnologic prin acțiuni integrate de creare și dezvoltare a infrastructurilor (inclusiv dezvoltarea unor noi infrastructuri care facilitează transferul tehnologic cum ar fi demo-lab, living lab, fab lab, makers-space, DIH etc. și a serviciilor aferente) și favorizarea transferului tehnologic și adoptarea tehnologiilor avansate, în complementaritate cu derularea unor activități în scopul facilitării interacțiunii între mediul CDI și mediul de afaceri, prin cercetare în colaborare sau transfer tehnologic, și cu posibilitatea transferului către acestea a rezultatelor CDI sau a drepturilor de exploatare;
Acordare de sprijin pentru dezvoltarea și desfășurarea serviciilor de transfer tehnologic, inclusiv prin dezvoltarea unor noi tipuri de servicii de transfer tehnologic corelate cu nevoile mediului de afaceri sau investiții pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării între IMM-uri și entități din infrastructura de inovare și transfer tehnologic de tip CTT/EDIH/Cluster.

Activități eligibile

Etapa 1 – activități desfășurate de solicitantul/ liderul de parteneriat CTT/EDIH/Cluster, pentru pregătirea cadrului necesar desfășurării activităților de cercetare în colaborare/ furnizării serviciilor de transfer tehnologic;

Etapa 2 – activități de cercetare în colaborare și/sau transfer tehnologic.

Vă invităm să contribuiți activ și să transmiteți observațiile/comentariile/întrebările/solicitările dumneavoastră cu privire la conținutul Ghidului Solicitantului și anexelor acestuia la adresa regio@nord-vest.ro.

Implicarea entităților interesate de acest Ghid al Solicitantului este importantă pentru concretizarea unui apel de proiecte adaptat pentru nevoile din regiune iar din acest motiv, aspectele fiind analizate de către experții din cadrul Autorității de Management a PR NV 2021-2027 și în cazul în care se constată că cele solicitate au o justificare, clarificările/modificările sunt transpuse în forma finală a Ghidului Solicitantului.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data lansării, până în data de 29 mai 2024.

Ghidul în versiunea pentru Consultare Publică se poate descărca folosind următorul link:

Ghidul Solicitantului 114 – Sprijin pentru ecosistemul de inovare – ETT – Sprijinirea transferului tehnologic către IMM (versiunea Consultare Publică)

Mai multe informații și detalii găsiți here

Pentru observații și/sau sesizări, vă rugăm să folosiți formularul disponibil la adresa: https://regionordvest.ro/consultare/.

 

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

In the financial year 2021-2027, public authorities and institutions, the business environment, the academic and research environment and NGOs can obtain funding.

The Northwest Regional Program benefits from a total allocation of 1,437,252,471 euros.

 

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro

 

Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro

Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro

Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro

Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro

Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro

Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro

Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

More information about the Northwest Regional Program for 2021-2027 is available here, and the program can be consulted here.

  

Previous Post
INSTRUCȚIUNEA NR. 9 din 30.04.2023 Privind mecanismul de supracontractare pentru Apelul de proiecte PRNV/2023/521/1 – Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
Next Post
CORRIGENDUM nr.2 pentru Ghidurile Solicitantului 712, 722, 713, 723
Menu
Skip to content