Finanțare documentații Tehnico-Economice – Proiecte din Domeniile de Specializare Inteligentă

North-West Regional Development Agency, publică, azi 16 septembrie 2021, listele finale conținând fișele de proiect propuse la finanțare, cele aflate pe lista de rezervă și cele respinse, ca urmare a finalizării etapei de evaluare pentru Apelul nr. 1 și Apelul nr. 2: Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest. ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”.

O sinteză a situației privind fișele de proiect depuse, găsiți mai jos:

Listele privind proiectele propuse la finanțare, aflate pe lista de rezervă și cele respinse, mai jos:

Etapa de contractare va fi demarată prin transmiterea scrisorilor de contractare, doar odată ce se vor clarifica în relația cu AMPOAT aspecte legate de prelungirea perioadei de implementare până în decembrie 2022, condițiile de realizare a achizițiilor și condițiile pentru realizarea decontărilor în relația tripartită AM POAT – ADR NV beneficiar final.

Previous Post
Finanțare documentații Tehnico-Economice – Proiecte din Domeniile de Specializare Inteligentă
Next Post
S-a lansat Ghidul de îndrumări practice „MySMIS pe înțelesul tuturor”
Menu
Skip to content