Două posturi de EXPERT TEHNIC, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Departamentului Investiţii Regionale și Instrumente Financiare Inovatoare, Direcţia Generală

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs două posturi de EXPERT TEHNIC, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Departamentului Investiţii Regionale și Instrumente Financiare Inovatoare, Direcţia Generală.

Main Responsibilities:

 • Promovează Platforma online de investiţii şi inovare, atrage şi selectează grupul / categoriile de useri/mentori/ coaches/traineri/formatori/investitori/ antreprenori care vor derula activităţi ȋn cadrul Platformei online;
 • Dezvoltă parteneriate cu alte structuri naţionale şi internaţionale, precum şi cu alţi parteneri relevanţi din sfera mediului antreprenorial / de afaceri și investițional;
 • Participă activ la dezvoltarea și operaționalizarea platformei de investiţii şi inovare prin crearea de conținut relevant şi dezvoltă secţiunile din cadrul platformei;
 • Întreţine şi dezvoltă prezenţa ȋn mediile sociale online, asigurând viziunea integrată folosind şi alte instrumente relevante;
 • Împreună cu echipa creează, editează şi distribuie newsletterele platformei online (incluzand whitepapers, guides, infos) plecând de la viziunea integrată şi colaborând cu celelalte departamente;
 • Împreună cu echipa creează / concepe sau participă la editarea şi promovarea platformei online, incluzând bannere, anunţuri, ştiri, etc., plecând de la viziunea integrată şi colaborând cu celelalte departamente;
 • Editează, ȋntreţine şi măreşte bazele de date ale ADR Nord-Vest, participând activ la extinderea şi eficientizarea listelor de abonaţi;
 • Împreună cu echipa concepe, propune şi creează/organizează evenimente pentru promovarea activităţilor destinate stakeholderilor ecosistemului de investiţii din regiunea Nord-Vest;
 • Concepe, dezvoltă şi implementează programe pentru atragerea şi accelerarea activităţilor de dezvoltare a afacerilor ȋn cadrul ADR Nord-Vest;
 • Concepe și implementează împreună cu echipa strategia de marketing pentru promovarea platformei de investiții și inovare în mediul online și offline.

Requirements:

Education and qualifications:

 • studii universitare nivel licenţă.

The experience:

 • Experienţă de minimum 2 ani în domeniul marketing, inclusiv cercetări și studii de piață/ managementul afacerilor/ promovarea investiţiilor/ cooperare internaţională, dovedite prin adeverinţe, fişe de post, alte documente relevante.

Knowledge/skills/competences:

 • Cunoştinţe de nivel mediu a mecanismelor de funcționare din domeniul economic (pentru înţelegerea nevoilor unui investitor, a nevoilor de dezvoltare a unui start-up sau a nevoilor celorlalţi actori din sistemul economic);
 • Familiarizare cu mediul online;
 • Crearea de conţinut pentru platforma online;
 • Cunoştinţe de PR şi adresare publică; abilităţi de exprimare scrisă şi vorbită adecvate postului;
 • Imaginaţie, creativitate şi idei noi. Comisia de concurs va aprecia creativitatea şi imaginaţia candidatului la redactarea CV-ului şi a scrisorii de intenţie.
 • Cercetări și studii de piaţă privind comportamentul consumatorului, utilizarea instrumentelor de cercetare, benchmarking;
 • Cunoştinţe solide de limba engleză, nivel minim B2;
 • Cunoștințe relevante pentru comunicarea online şi de marketing;
 • Rezistență la stres; răbdare; diplomație; responsabilitate; capacitate de concentrare; atenţie; flexibilitate; lucru în echipă; comunicare eficientă; organizare;
 • Capacitatea de a coordona, implementa şi monitoriza campanii de marketing (online şi offline).
  Pot constitui un avantaj:
 • Participarea la cursuri/formări profesionale într-unul dintre domeniile: managementul afacerilor, marketing, managementul proiectelor, fonduri europene sau alte domenii relevante;
 • Cunoaşterea softurile de editare grafică (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign etc.)
 • Cunoştinţe minime de SEO.

Bibliography for the competition:

 1. Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu toate completările şi modificările ulterioare;
 2. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu toate completările şi modificările ulterioare;
 3. HG nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;
 4. Principalele instituţii şi politici ale Uniunii Europene (www.ec.europa.eu/romania şi www.euractiv.ro);
 5. Fondurile Structurale şi de Coeziune în România (www.inforegio.ro şi www.fonduri-ue.ro);
 6. OUG nr.92/1997 privind stimularea investițiilor directe;
 7. How to Get Startup Ideas – Paul Graham essay http://www.paulgraham.com/startupideas.html
 8. Startup School (Youtube videos):

Lecture 1 – How to Start a Startup (Sam Altman, Dustin Moskovitz) https://www.youtube.com/watch?v=CBYhVcO4WgI&t=7s

Lecture 2 – Team and Execution (Sam Altman) https://www.youtube.com/watch?v=CVfnkM44Urs&t=4s

Lecture 3 – Before the Startup (Paul Graham) https://www.youtube.com/watch?v=ii1jcLg-eIQ&t=8s

Lecture 4 – Building Product, Talking to Users, and Growing (Adora Cheung) https://www.youtube.com/watch?v=yP176MBG9Tk&t=6s

9. https://www.fi-compass.eu/publication/brochures-factsheets/financial-instrument-products

Developing an action plan

Design, set-up, implementation and winding-up of financial instruments. To ensure a comprehensive and efficient process, managing authorities and other stakeholders may refer to the action plan described in this short reference note, which structures the life cycle of financial instruments along four logical phases.

Factsheet (The European Regional Development Fund (ERDF))

Financial instruments co-funded by the European Regional Development Fund are a sustainable and efficient way to invest in the growth and development of people and businesses in EU regions and cities. They can support a broad range of development objectives to the benefit of a wide range of recipients with the potential for funds to be reused for further investments.

Marketing Plan: 10 Components You Should Include in Your Marketing Plan | ZenBusiness Inc.

A marketing plan is the first step in creating a successful marketing program for your new business. Fortunately, it doesn’t have to be complicated in order to work. Here are the ten basic components of a marketing plan. You started a company and now you’re thinking about developing a marketing program.

10. http://socioline.ru/files/5/283/kotler_keller_-_marketing_management_14th_edition.pdf Kotler & Keller, Marketing Management : PART 3 Connecting with Customers; PART 4 Building Strong Brands; PART 7 Communicating Value

11. https://we.tl/uk3RzkWWpX :How To Sell The Benefits Of User Experience Design; Raise The Profile Of The Customer; Develop A Proof Of Concept; Transform The Organisational Culture

Organizational information:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 28.02.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 12.03.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro :
  • copy of identity document;
  • CV dated and signed;
  • the letter of intent with the date of submission and signature;
  • copies according to study documents;
  • copies of the documents certifying the professional experience (according to the requirements), signed and stamped, with the registration number from the employer;
  • copies of any official legal documents, relevant to prove training/certifications and/or acquired knowledge (signed, stamped and with registration number);
  • certificate issued by the family doctor or qualified medical units, from which it can be concluded that the person in question is fit to perform the work for which he is applying for employment (issued no more than 6 months before the competition);
  • the criminal record (valid for 6 months from the date of issue) or declaration on your own responsibility that there are no entries in the criminal record.
 • în data de 15.03.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel şi testul scris de limba engleză) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 20.03.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC şi test scris de limba engleză) se va face telefonic sau pe email până la data de 22.03.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie (în limba română şi în limba engleză) se vor desfăşura în data de 27.03.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 30.03.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

 

Previous Post
Machete usor de editat pentru identitatea vizuala a proiectelor finantate prin REGIO
Next Post
Regio: Modificarea unei prevederi din ghidul specific pentru 2.1.A Microîntreprinderi (apel închis)
Menu
Skip to content